ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Czas trwania kontroli podatkowej

Urząd skarbowy wszczął w naszej firmie kontrolę podatkową w zakresie VAT. Miała trwać 2 tygodnie, ale została przedłużona o kolejne 2 tygodnie. Czy urząd skarbowy mógł wyznaczyć taki nowy termin, skoro roczny limit czasu trwania kontroli podatkowych w naszej firmie wynosi 12 dni roboczych (mamy status mikroprzedsiębiorcy)?

Urząd skarbowy wskazuje przewidywany czas trwania kontroli podatkowej w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Termin ten może być przedłużany.

Kontrole podatkowe przedsiębiorcy powinny odbywać się z zachowaniem limitów wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168). Łączny czas trwania wszystkich kontroli podatkowych prowadzonych przez urząd skarbowy u danego przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć - w zależności od wielkości firmy - 12, 18, 24 albo 48 dni roboczych. Obecnie dominuje pogląd, że te limity odnoszą się do kontroli w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli do czynności prowadzonych w siedzibie przedsiębiorcy lub miejscu przechowywania jego dokumentacji rachunkowej. Takie regulacje mają chronić przed dezorganizowaniem działalności firmy. Czynności wykonywane w siedzibie organu podatkowego, np. analiza dokumentów czy sporządzenie protokołu kontroli, nie są uciążliwe dla podatnika. Czasu przeznaczonego na ich realizację nie wlicza się do limitu czasu trwania kontroli (por. wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1418/15).

Dozwolone jest przy tym przedłużenie czasu trwania kontroli podatkowej, jeżeli w jej trakcie zostanie ujawnione, że przedsiębiorca nie złożył wymaganej deklaracji albo zaniżył zobowiązanie podatkowe lub zawyżył stratę w wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania lub straty. Czas trwania kontroli podatkowej nie może jednak w takim przypadku przekroczyć dwukrotności podstawowego limitu ustalonego dla danej kategorii przedsiębiorcy. Należy ponadto pamiętać, że ograniczeń czasowych nie stosuje się do niektórych kontroli, np. gdy ich przeprowadzenie jest niezbędne dla zabezpieczenia dowodów popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego czy dotyczących zasadności zwrotu VAT.

Kontrola podatkowa - rozumiana jako ciąg określonych działań mających na celu sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków podatkowych, a nie jako wykonywane u niego czynności kontrolne - powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Mówi o tym art. 284b § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Termin określony w upoważnieniu może być przedłużony, gdy okaże się, że nie uda się go dotrzymać. Kontrolujący mają obowiązek powiadomić podatnika na piśmie o każdym takim przypadku, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zakończenia kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa może więc być wielokrotnie przedłużana, jeżeli jest to niezbędne, aby ustalić wszystkie okoliczności sprawy (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r., sygn. akt I SAB/Kr 14/16).

Przykład

Urząd skarbowy przeprowadził u podatnika, mającego status mikroprzedsiębiorcy, kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku VAT. Trwała ona od 2 listopada 2017 r. (dzień doręczenia upoważnienia) do 5 grudnia 2017 r. (data doręczenia protokołu kontroli). Czynności kontrolne odbywały się w siedzibie przedsiębiorcy 2, 3, 6, 7, 8, 13 i 14 listopada 2017 r. W pozostałe dni robocze kontrolujący wykonywali działania kontrolne w urzędzie skarbowym. Kontrola podatkowa była prowadzona w siedzibie przedsiębiorcy 7 dni, w związku z czym nie został przekroczony roczny limit czasu trwania kontroli podatkowych, wynoszący w przypadku mikroprzedsiębiorcy 12 dni roboczych.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60