ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Skutki (nie)dokonania korekty deklaracji po kontroli celno-skarbowej

Podatnik ma prawo skorygować rozliczenia weryfikowane w ramach kontroli celno-skarbowej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyniku kontroli. Pozwala to uniknąć sankcji karnych skarbowych. Jeżeli rozliczenia uznane za błędne nie zostaną poprawione, kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, a kończy je decyzja wymiarowa.

Pokontrolna korekta

Urząd celno-skarbowy ma prawo przeprowadzić kontrolę celno-skarbową dotyczącą przestrzegania prawa podatkowego (prawidłowości obliczania i wpłacania podatków).

Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzany jest wynik kontroli zawierający informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku. Podatnik ma prawo w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania złożyć korekty deklaracji objętych weryfikacją. Poprawione rozliczenia przekazuje się do urzędu skarbowego, a nie do urzędu celno-skarbowego.

Dokonanie prawnie skutecznej korekty i uiszczenie całej należności publicznoprawnej, która z powodu błędu została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie, daje ochronę przed sankcjami karnymi skarbowymi za przedłożenie nierzetelnego rozliczenia. Niepotrzebne jest składanie tzw. czynnego żalu, czyli zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, mającego na celu uniknięcie kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Dług z odsetkami

Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku pokontrolnej korekty deklaracji nie wolno naliczyć według obniżonej stawki. Stosuje się stawkę podstawową (wynoszącą obecnie 8%), a niekiedy - podwyższoną (równą 12%).

Wyższe od podstawowych odsetki podatkowe trzeba zapłacić w przypadku ujawnienia zaległości w akcyzie lub VAT (powstałych od 1 stycznia 2016 r.). Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku musi jednak przekraczać 25% kwoty należnej i być wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. W 2018 r. pięciokrotność minimalnej pensji wynosi 10.500 zł. Podwyższonych odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112b lub art. 112c ustawy o VAT.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT może być ustalone po dokonaniu pokontrolnej korekty w wysokości 20% lub 100%. Pierwszą sankcję - 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe - stosuje się w przypadku złożenia po zakończeniu kontroli celno-skarbowej korekty deklaracji uwzględniającej stwierdzone nieprawidłowości oraz zapłaty zobowiązania podatkowego lub zwrotu nienależnej kwoty zwrotu podatku. Podwyższony wymiar sankcyjny grozi natomiast za świadome uczestnictwo w oszustwach podatkowych i osiąganie nieuprawnionych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa. Stosuje się go, gdy zaniżone zobowiązanie podatkowe lub zawyżona kwota podatku naliczonego wykazana przez podatnika w deklaracji podatkowej wynikała z tzw. pustych faktur. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z takich faktur wynosi 100%.

Błędy bez korekty

W przypadku gdy pomimo stwierdzonych nieprawidłowości pokontrolna korekta nie zostanie dokonana w terminie albo organ jej nie uwzględni, kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Przekształcenie następuje z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia w tej sprawie. Nie przysługuje na nie zażalenie. Termin wydania postanowienia nie został ustawowo wprost określony. W praktyce może to oznaczać problem z dokonaniem korekty deklaracji po dwóch tygodniach od otrzymania wyniku kontroli celno-skarbowej. Korekta złożona po upływie tego czasu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, nie wywołuje bowiem skutków prawnych. Posiłkować należy się przepisem określającym termin wszczęcia postępowania podatkowego po kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy - art. 165b Ordynacji podatkowej. Nakazuje on podjęcie postępowania podatkowego w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kontroli, jeżeli wykaże ona nieprawidłowości co do wywiązywania się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, a uchybienia te nie zostaną w całości usunięte poprzez złożenie deklaracji lub dokonanie korekt deklaracji. Do tych regulacji odsyła art. 94 ust. 1 ustawy o KAS. Postanowienie o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe powinno więc być wydane w ciągu pół roku od doręczenia podatnikowi wyniku kontroli. Po bezskutecznym upływie tego terminu podatnik powinien "odzyskać" możliwość składania korekt w zakresie objętym weryfikacją. Takiego problemu nie ma w przypadku złożenia zaaprobowanej przez organ podatkowy pokontrolnej korekty deklaracji. W takiej sytuacji uprawnienie do poprawienia rozliczeń przysługuje nadal po zakończeniu kontroli celno-skarbowej.

Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe praktycznie uniemożliwia dokonanie korekty sprawdzonych rozliczeń. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego - w zakresie nim objętym. Korekta po jego zakończeniu jest dopuszczalna tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że w przypadku gdy kwota zobowiązania podatkowego wynika z decyzji, podatnik nie może złożyć korekty deklaracji dotyczącej tego zobowiązania. Może je zakwestionować poprzez wniesienie odwołania od decyzji. Należy jednak pamiętać, że odwołanie rozpoznaje ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję. Jeżeli nie przyniesie to zmiany jego stanowiska, pozostaje złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Planowane zmiany w zakresie korekty deklaracji po kontroli celno-skarbowej

Sejm w dniu 9 listopada 2018 r. przyjął ustawę nowelizującą ustawę o KAS zakładającą zmiany m.in. w zakresie korygowania rozliczeń weryfikowanych w toku kontroli celno-skarbowej.

Podatnik, tak jak obecnie, będzie mógł złożyć korekty deklaracji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyniku kontroli celno-skarbowej. Mają być jednak wprowadzone przepisy zapobiegające wykorzystywaniu tego prawa do dokonania "anty-korekty". Ponowna korekta deklaracji dokonana po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywoła skutków prawnych w zakresie, w jakim przewiduje cofnięcie ustaleń kontrolnych. Przewidziano dwa wyjątki od tej zasady. Po pierwsze, nie znajdzie ona zastosowania, jeżeli ponowna korekta będzie wynikała z orzeczenia wydanego po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na ustalenia zawarte w wyniku kontroli. Po drugie, ponowna korekta będzie dozwolona, gdy ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli okażą się oparte na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o KAS (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.)

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.