ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016

Kontrola podatkowa po zmianie urzędu skarbowego

Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Od maja br. podlegam pod nowy urząd skarbowy. Czy może on kontrolować rozliczenia, które złożyłem w poprzednim urzędzie skarbowym?

TAK. Kontrolę podatkową dotyczącą rozliczeń sprzed zmiany urzędu skarbowego (złożonych w poprzednim urzędzie skarbowym) przeprowadza zasadniczo nowy urząd skarbowy - właściwy po zmianie. Wynika to z art. 18a § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tego zdarzenia.


Urząd skarbowy wszczyna kontrolę podatkową z urzędu.


Wyjątki w tym zakresie przewiduje art. 18b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Opisanej wcześniej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy zdarzenie powodujące zmianę organu podatkowego ma miejsce w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego. W takiej sytuacji organ właściwy w dniu wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego do określenia albo ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego pozostaje właściwy we wszystkich sprawach związanych z tą należnością. Podobnie jest w przypadku, gdy zdarzenie powodujące zmianę organu podatkowego nastąpiło po zakończeniu kontroli. Organem podatkowym właściwym w sprawie dotyczącej kontroli pozostaje organ właściwy w dniu jej wszczęcia.

Czynności kontrolne przeprowadzone przez nieuprawniony urząd skarbowy są mimo wszystko skuteczne. Stanowi o tym art. 290b § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten zakłada, że gdyby w trakcie kontroli okazało się, iż prowadzi ją organ podatkowy niewłaściwy miejscowo, dokonane czynności pozostają w mocy. Organ ten sporządza natomiast protokół z czynności kontrolnych.

Protokół z czynności kontrolnych, w przeciwieństwie do protokołu kontroli, nie zawiera oceny prawnej sprawy. Taki dokument jest sporządzany w trzech egzemplarzach, przy czym jeden z nich doręcza się kontrolowanemu, a drugi przekazuje organowi podatkowemu właściwemu w sprawie. Kontrolowany ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu z czynności kontrolnych. Muszą być one poparte odpowiednimi wnioskami dowodowymi. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60