ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015

Sposoby zakończenia kontroli podatkowej

Otrzymałem protokół z kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. Urzędnicy zakwestionowali kilka faktur jako niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zgadzam się z ich ustaleniami. Czy muszę ustosunkować się do protokołu kontroli, czy mogę od razu skorygować zeznanie podatkowe za 2013 r.?

Kontrola podatkowa przeprowadzona przez urząd skarbowy kończy się protokołem. Dokument ten odzwierciedla przebieg kontroli. Zawiera m.in. określenie przedmiotu i zakresu kontroli, opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy.

Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich jest doręczany kontrolowanemu. Podatnik, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może zgłosić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie odpowiednie wnioski dowodowe. Uwagi należy przedstawić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu. Stanowi o tym art. 291 § 1 Ordynacji podatkowej.


Kontrola podatkowa kończy się w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu.


Akceptacji protokołu nie trzeba natomiast w żaden sposób potwierdzać, np. składając pisemne oświadczenie. Przyjmuje się, że jeżeli podatnik nie złoży w terminie wyjaśnień lub zastrzeżeń, to nie kwestionuje ustaleń kontrolnych.

Podatnik, zgadzając się z ustaleniami urzędników, może praktycznie od razu po otrzymaniu protokołu kontroli złożyć korekty rozliczeń zawierających błędy (w tym wypadku zeznania podatkowego za 2013 r.). Korekty wolno dokonać do momentu wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego (doręczenia postanowienia w tej sprawie). Urząd skarbowy ma na wszczęcie tej procedury zasadniczo 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Wynika to z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej.

Postępowanie podatkowe jest wszczynane w zakresie, w jakim była prowadzona kontrola, gdy w jej trakcie urzędnicy ujawnią nieprawidłowości w wywiązywaniu się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, i nie zostaną one w całości usunięte poprzez złożenie lub skorygowanie rozliczeń. Podatnik, który usunie wszystkie uchybienia, jest bezwarunkowo chroniony przed wymiarem podatku w pokontrolnym postępowaniu podatkowym. Urząd skarbowy powinien dać czas na skorygowanie sprawdzonych deklaracji (zeznań). W interesie podatnika zdecydowanego na dokonanie korekty jest jednak jak najszybsze przekazanie poprawionych rozliczeń.

Korekty zeznania podatkowego PIT należy dokonać przez złożenie - w formie papierowej lub elektronicznej - zeznania korygującego wraz z uzasadnieniem przyczyn naniesienia poprawek. Zaległość podatkową wynikającą z korekty należy wpłacić wraz z odsetkami za zwłokę na konto urzędu skarbowego przeznaczone do obsługi należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Odsetek podatkowych, który kwota nie przekracza 8,70 zł, nie wpłaca się.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60