ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o interpretację podatkową

Jestem właścicielem biura rachunkowego. Składam w imieniu jednego z moich klientów wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania wykonywanych przez niego usług podatkiem VAT. Klient udzielił mi pisemnego pełnomocnictwa. Czy takie pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?

TAK. Właściciel biura rachunkowego może w imieniu swojego klienta wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych - pod warunkiem, że działa w tym zakresie jako jego pełnomocnik. Wynika to z art. 138a § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej.

Podstawą działania pełnomocnika w postępowaniu interpretacyjnym jest pełnomocnictwo szczególne. Takie upoważnienie może mieć formę pisemną. Sporządza się je na druku oznaczonym symbolem PPS-1. Pełnomocnictwo do działania w postępowaniu interpretacyjnym w imieniu wnioskodawcy należy dołączyć do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Musi być to oryginał lub notarialnie poświadczony odpis. Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi sami mogą uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Organ interpretacyjny ma jednak prawo zażądać w takim przypadku urzędowego poświadczenia podpisu mocodawcy.

Złożenie oryginału lub odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega, co do zasady, opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Opłatę skarbową pobieraną od pełnomocnictwa wpłaca się organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Wynika to z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa dołączanego do wniosku o wydanie indywidualnej wykładni przepisów podatkowych należy wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę Biura Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) działającego przy Izbie Skarbowej, która jest uprawniona do wydania w danej sprawie interpretacji podatkowej. Biuro KIP Izby Skarbowej w Bydgoszczy mieści się w Toruniu, Izby Skarbowej w Katowicach - w Bielsku-Białej, Izby Skarbowej w Łodzi - w Piotrkowie Trybunalskim, Izby Skarbowej w Poznaniu - w Lesznie, a Izby Skarbowej w Warszawie - w Płocku.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. Wymaganą kwotę wpłaca się w kasie lub na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu miasta (Torunia, Bielska-Białej, Piotrkowa Trybunalskiego, Leszna lub Płocka). W wielu miejscowościach można ją uregulować za pośrednictwem inkasenta. Dowód zapłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do pełnomocnictwa (ewentualnie można ją dostarczyć w ciągu 3 dni od dnia złożenia dokumentu).


Druk PPS-1 jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60