ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023

Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego?

Urzędy skarbowe wydają - na wniosek podatnika lub jego pełnomocnika - zaświadczenia o dochodach, wysokości zaległości podatkowych, rezydencji podatkowej. Niektóre zaświadczenia można generować automatycznie za pośrednictwem konta w serwisie e-Urząd Skarbowy. Plik pobrany z serwisu ma taką samą moc prawną jak tradycyjne papierowe zaświadczenie.

Niezbędny wniosek

Zaświadczenie potwierdza fakt albo stan prawny wynikający z prowadzonej przez urząd skarbowy ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Zaświadczenie można uzyskać po złożeniu wniosku. Sam wniosek nie wystarczy, jeżeli chce się poznać stan zaległości podatkowych innego podatnika. Na ujawnienie w zaświadczeniu takich informacji trzeba przedstawić zgodę podatnika. Obowiązuje to w przypadku zaświadczeń wydawanych na żądanie m.in. nabywcy przedsiębiorstwa, kontrahentów podatnika prowadzących działalność gospodarczą, byłego małżonka (art. 306g i art. 306h Ordynacji podatkowej). Zgoda może być wyrażona na piśmie (z podpisem podatnika urzędowo lub notarialnie poświadczonym) albo w formie dokumentu elektronicznego. Zgoda nie jest potrzebna, jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o zaległościach podatkowych składa małżonek podatnika, a małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Trzeba jednak przedłożyć oświadczenie o istnieniu wspólności majątkowej. Sporządza się je na formularzu ORD-M.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może być złożony przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem ogólnym (PPO-1) lub szczególnym (PPS-1). Pełnomocnictwa ogólnego nie dołącza się do wniosku. Jeżeli zostało złożone, urząd skarbowy sprawdzi umocowanie danej osoby do reprezentowania mocodawcy w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo szczególne należy natomiast dołączyć do wniosku w formie papierowej lub przesłać w postaci dokumentu elektronicznego przez ePUAP. Złożenie pełnomocnictwa szczególnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Należy jednak zaznaczyć, że pełnomocnictwo ogólne nie jest potrzebne osobie, która składa wniosek jako użytkownik konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym. Osoba ta podejmuje czynności na koncie organizacji ze skutkiem dla tego podmiotu. Jeśli organizacja nie posiada pełnomocnika ogólnego, wydane zaświadczenie jest doręczane na jej konto w e-Urzędzie Skarbowym (por. odpowiedzi na pytania dotyczące konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym na stronie www.podatki.gov.pl).

Dostępne opcje

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Papierowy wniosek należy wysłać lub zanieść do urzędu skarbowego. Osoba, która chce to zrobić osobiście, może przez internet umówić termin wizyty. Rezerwacji trzeba dokonać, korzystając z aplikacji "Umów wizytę online". Aplikacja jest dostępna na stronie www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można przesłać przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP albo z konta w serwisie e-Urząd Skarbowy. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala na złożenie wniosku jako załącznika do pisma ogólnego. Umożliwia ponadto uzyskanie niektórych zaświadczeń generowanych automatycznie. Są to zaświadczenia: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych (ZAS-W), o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w podatku PIT (ZAS-DFU) oraz o wysokości dochodu podatnika w podatku PIT (ZAS-DF). Stanowi tak § 7 rozporządzenia MF w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

Zaświadczenia wydawane automatycznie przez system e-Urząd Skarbowy opatrywane są podpisem elektronicznym Szefa KAS. Uzyskanym dokumentem elektronicznym można posługiwać się przy załatwianiu sprawy, np. w banku czy na uczelni. Można go przesłać do systemów informatycznych jako załącznik (jeśli system umożliwia złożenie wniosków elektronicznie oraz dołączanie załączników). Fakt podpisania zaświadczenia pieczęcią Szefa KAS nie zmienia właściwości organów podatkowych. Sprawy związane z tym dokumentem, w tym ewentualne wyjaśnienie wątpliwości dotyczących jego treści, należy załatwiać we właściwym dla siebie organie podatkowym (konkretnym urzędzie skarbowym).

(Nie)zbędna opłata

Wydanie zaświadczenia wiąże się, co do zasady, z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Stawka zależy od rodzaju zaświadczenia, np. za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach trzeba zapłacić 21 zł, a za certyfikat rezydencji podatkowej - 17 zł.

Opłaty skarbowej nie wpłaca się do urzędu skarbowego, lecz uiszcza na rzecz burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego mającego wystawić zaświadczenie. Wymaganą kwotę można uregulować w kasie urzędu miasta lub przelać na rachunek bankowy. Dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia lub dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od dnia jego wniesienia. Opłaty skarbowej nie uiszcza się za wydanie zaświadczenia przez organ KAS na wniosek złożony za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Opłacie skarbowej nie podlegają także zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków w sprawach wskazanych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej. Są to sprawy m.in.: alimentacyjne, świadczeń socjalnych, zatrudnienia.

Uzyskanie zaświadczenia, że nie figuruje się w Rejestrze Zastawów Skarbowych lub jest się wpisanym jako właściciel ruchomości lub prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym, wiąże się z opłatą (nie skarbową) wynoszącą 50 zł. Wpłaca się ją na mikrorachunek. Dowód jej uregulowania należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wybrane zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe:

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych (ZAS-W),
- zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (ZAS-S),
- zaświadczenie o zaległościach podatkowych zbywającego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (ZAS-Z),
- zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika wydawane za jego zgodą na wniosek uprawnionej osoby lub podmiotu (ZAS-P),
- zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej (ZAS-SC),
- zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowej) i innych należności zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (ZAS-HZ),
- zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (ZAS-HZU),
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku PIT (ZAS-DF)/CIT (ZAS-DP),
- zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w podatku PIT (ZAS-DFU),
- zaświadczenie w zakresie złożenia lub niezłożenia deklaracji oraz innych informacji z art. 293 § 3 Ordynacji podatkowej (ZAS-KP),
- certyfikat rezydencji podatkowej,
- zaświadczenie potwierdzające NIP,
- zaświadczenie dotyczące wpisu lub braku wpisu do Rejestru Zastawów Skarbowych,
- zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.06.2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1178)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.