ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021

Czynności sprawdzające sposobem na niesformalizowaną kontrolę podatników

Czynności sprawdzające to dominująca forma weryfikacji działań podatników. Urzędy skarbowe nie muszą informować o ich wszczęciu i mogą je prowadzić bez ograniczeń czasowych. Nieprawidłowości wykryte w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą być jednak od razu poprawione.

Cel weryfikacji

Urzędy skarbowe przeprowadzają zdecydowanie więcej czynności sprawdzających niż kontroli podatkowych. Potwierdzają to statystyki prezentowane przez Ministerstwo Finansów. W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. przeprowadzono 9.451 kontroli podatkowych, a 1.614.134 czynności sprawdzających.

Inny jest jednak cel obu tych procedur. Kontrole podatkowe koncentrują się na wykrywaniu karuzel podatkowych, fikcyjnych dostaw wewnątrzwspólnotowych, ukrywania nabyć wewnątrzwspólnotowych, wyłudzeń zwrotów VAT itp. Zakres czynności sprawdzających jest o wiele węższy. Wyznacza go art. 272 Ordynacji podatkowej. Czynności sprawdzające stosuje się, aby zbadać terminowość przekazywania rozliczeń podatkowych oraz wpłacania podatków, w tym podatków pobieranych przez płatników. Urzędnicy analizują ponadto składane deklaracje pod kątem ich poprawności formalnej i rachunkowej. Mogą wezwać podatnika m.in. do udzielenia wyjaśnień w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do ulg podatkowych i wysokość poniesionych wydatków, dostarczenia dokumentów (także w formie JPK) niezbędnych do zbadania zasadności zwrotu VAT. Omawiana procedura może być także wykorzystana do sprawdzenia poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) - w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Czynności sprawdzające służą weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej oraz składających zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego. Urzędy skarbowe mogą ponadto od 1 stycznia 2021 r. w tym trybie sprawdzać spełnienie warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (zwrotu podatku z tytułu wypłaconych należności) oraz rzetelność i terminowość składania oświadczenia podatnikowi przez udziałowca albo akcjonariusza, o których mowa w rozdziale 6b ustawy o pdop (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).

Wezwanie podatnika

Urzędy skarbowe, podejmując czynności sprawdzające, nie doręczają upoważnienia do przeprowadzenia takich działań i nie wydają postanowienia o ich wszczęciu.

Wątpliwości i nieprawidłowości wykryte w czasie czynności sprawdzających mogą być wyjaśnione telefonicznie lub w wyniku wymiany korespondencji przez internet. Podatnicy muszą jednak liczyć się z otrzymaniem oficjalnego wezwania do dokonania określonej czynności: przedstawienia wyjaśnień w sprawie niezłożenia deklaracji podatkowej, dostarczenia kopii dokumentów, złożenia korekty rozliczenia itp. Powinno z niego wynikać, kto jest wzywany, w jakiej sprawie i dlaczego. Realizacja wezwania nie musi oznaczać wizyty w urzędzie skarbowym - zwłaszcza że obecnie osobiste stawiennictwo jest ograniczane do niezbędnego minimum. Urząd skarbowy może zażądać dokonania danej czynności na piśmie lub przekazania dokumentu w formie elektronicznej. Wykonanie wezwania powinno być możliwie najprostsze i jak najbardziej dogodne dla wzywanej osoby. Urząd skarbowy ma zresztą obowiązek dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe, do czego obliguje go art. 155 § 1a Ordynacji podatkowej.

Ignorowanie wezwań urzędu skarbowego może skończyć się otrzymaniem kary porządkowej (w przypadkach wskazanych w art. 262 Ordynacji podatkowej).


Maksymalna kara porządkowa w 2021 r. wynosi 2.900 zł.

Korekta rozliczenia

Efektem przeprowadzenia czynności sprawdzających może być wykrycie uchybień w deklaracji podatkowej lub załącznikach do niej.

Błędnie sporządzone rozliczenie może skorygować urząd skarbowy lub podatnik. Urząd skarbowy ma prawo dokonać samodzielnej korekty w ograniczonym zakresie. Wolno mu wyeliminować błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki oraz nieprawidłowości wynikające ze sporządzenia deklaracji niezgodnie z wymogami formalnymi, jeżeli w wyniku naniesionych poprawek lub uzupełnień zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku, kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia czy straty nie przekracza 5.000 zł. Podatnik otrzymuje uwierzytelnioną kopię skorygowanej w tym trybie deklaracji. Dostaje ją wraz z informacją o związanej z korektą zmianie wymienionych wcześniej wartości albo informacją o braku takich modyfikacji, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Zasady dokonania urzędowej korekty stosuje się do rozliczeń złożonych w formie papierowej oraz przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku gdy urząd skarbowy nie może usunąć stwierdzonych nieprawidłowości ze względu na ich charakter lub zakres, zwraca się do podatnika o złożenie niezbędnych wyjaśnień i skorygowanie deklaracji.

Konsekwencją sporządzenia w wyniku czynności sprawdzających korekty rozliczenia może być obowiązek zapłaty podatku. Odsetki za zwłokę od ujawnionej w tym trybie zaległości podatkowej trzeba naliczyć według stawki podstawowej albo podwyższonej. Podwyższoną stawkę odsetek stosuje się w przypadku zaległości w akcyzie i VAT, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. W 2021 r. pięciokrotność minimalnej pensji wynosi 14.000 zł.

Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające - różnice
Kontrola podatkowa Czynności sprawdzające
Cel weryfikacji sprawdzenie, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (kontrola merytoryczna) weryfikacja: terminowości wpłat podatków; terminowości złożenia i formalnej poprawności deklaracji podatkowych, zgłoszeń rejestracyjnych, oświadczeń; wydatków i opodatkowanych oraz nieopodatkowanych przychodów - w zakresie wskazanym w art. 272 Ordynacji podatkowej
Wszczęcie doręczenie upoważnienia i okazanie legitymacji służbowych (wyjątkowo kontrola może być wszczęta "na legitymację") brak doręczenia formalnego pisma (zawiadomienia, upoważnienia, postanowienia)
Czas trwania czas trwania wszystkich kontroli podatkowych prowadzonych przez urząd skarbowy w jednym roku kalendarzowym, co do zasady, nie może przekroczyć w przypadku mikroprzedsiębiorców 12 dni roboczych, u małych przedsiębiorców - 18, u średnich przedsiębiorców - 24, a u pozostałych - 48 brak ograniczeń czasowych
Zakończenie doręczenie protokołu kontroli - kontrolowany ma prawo wnieść do niego zastrzeżenia lub wyjaśnienia brak oficjalnego dokumentu doręczanego podatnikowi po zakończeniu weryfikacji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.