ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016

Ogólna interpretacja podatkowa zamiast indywidualnej

Prowadzę działalność gospodarczą. Izba skarbowa, do której zwróciłem się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie opodatkowania wykonywanych przeze mnie usług podatkiem VAT, odmówiła mi udzielenia wyjaśnień. Wskazała, że w mojej sprawie ma zastosowanie interpretacja ogólna. Czy izba skarbowa mogła tak postąpić?

TAK. Podatnik, który ma wątpliwości co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w swojej sprawie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Pytać można o stan faktyczny - sytuację już zaistniałą lub zdarzenie przyszłe - które nie miało miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanymi przedsięwzięciami.

Organ interpretacyjny uzna jednak wniosek za bezprzedmiotowy, jeżeli przedstawiony w nim stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które jest przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. Wynika to z art. 14b § 5a Ordynacji podatkowej. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Interpretacje ogólne są obok interpretacji indywidualnych sposobem na wykładnię niejasnych przepisów prawa podatkowego. Wydaje je Minister Finansów, na wniosek lub z urzędu, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Takie wyjaśnienia uwzględniają orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie oznacza to, że podatnik składający wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ma obowiązek sprawdzić, czy jego wątpliwości zostały już rozstrzygnięte w interpretacji ogólnej, czy nie. Takiej analizy dokonuje organ interpretacyjny. Jeżeli uzna sytuację opisaną we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej za tożsamą z zagadnieniem będącym przedmiotem interpretacji ogólnej, wydaje postanowienie o stwierdzeniu, że do owej sytuacji ma zastosowanie interpretacja ogólna. Postanowienie zawiera jednocześnie wskazanie tej interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.


Przedmiotem wniosku o indywidualną interpretację podatkową nie mogą być właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.


Prymat interpretacji ogólnych przejawia się również w możliwości eliminowania sprzecznych z nimi indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych. Stanowi o tym art. 14e § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Organ interpretacyjny może z urzędu stwierdzić wygaśnięcie indywidualnej interpretacji podatkowej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym. Procedura ta dotyczy tych jednostkowych wyjaśnień prawa podatkowego, które zostały wydane przed opublikowaniem interpretacji ogólnej. Rozstrzygnięcie w tej sprawie zapada w formie postanowienia. Musi być w nim wskazane oznaczenie interpretacji ogólnej oraz miejsce jej publikacji. Na postanowienie można złożyć zażalenie.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60