ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015

Termin wezwania do zmiany interpretacji podatkowej

Izba skarbowa wydała niekorzystną dla mnie indywidualną interpretację z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Mam 14 dni na wniesienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W jaki sposób oblicza się upływ tego terminu?

Indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. Taki tryb trzeba zastosować, gdy w sprawie kwestionowanego aktu organu administracji publicznej nie ma możliwości wniesienia żadnego środka zaskarżenia, takiego jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Indywidualne interpretacje podatkowe nie podlegają natomiast kontroli instancyjnej. Nie można złożyć odwołania lub zażalenia.


Dowód potwierdzający wezwanie organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa trzeba dołączyć do skargi.


Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie musi spełniać szczególnych wymogów formalnych. Istotne jest, aby zawrzeć w nim takie elementy, jak: dane wnoszącego, określenie organu interpretacyjnego, opis sprawy i wskazanie naruszenia prawa, podpis.

Wezwanie należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia adresatowi interpretacji podatkowej. Wynika to z art. 52 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Wspomniany termin oblicza się z zachowaniem następujących zasad. Dnia, w którym miało miejsce doręczenie interpretacji, nie uwzględnia się w wyliczeniach. Termin upływa ostatniego z wyznaczonej liczby dni o północy. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu ustalonego zgodnie z powyższymi wytycznymi wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Wezwanie można więc wnieść jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej.

Termin złożenia wezwania uznaje się za termin prawa procesowego (por. wyrok NSA z dnia 14 marca 2011 r., sygn. akt I FPS 5/10). Oznacza to, że dopuszczalne jest jego przywrócenie, jeżeli wezwanie nie zostało wniesione na czas. To, czy istnieją przesłanki do przywrócenia terminu, ocenia sąd. Po wniesieniu skargi może uznać, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez winy skarżącego, co skutkuje merytorycznym rozpatrzeniem skargi.

Przykład

Listonosz doręczył podatnikowi indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego 20 października 2015 r. Podatnik chce zaskarżyć ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego, musi więc w ciągu 14 dni wezwać organ interpretacyjny do usunięcia naruszenia prawa. Ostatnim dniem, w którym należy wnieść wezwanie, jest 3 listopada 2015 r.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60