ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015

Uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

Złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie VAT. Otrzymałem wezwanie do uzupełnienia zawartego w nim opisu stanu faktycznego. Mam na to 7 dni. W jaki sposób oblicza się ten termin?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych musi spełniać określone standardy formalne. Obowiązkowym elementem jest m.in. opis stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, w kontekście którego pojawiły się wątpliwości prawnopodatkowe. Stanowi tak art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613).

Opis sytuacji przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej musi być konkretny i wyczerpujący. Zdarzenie, w związku z którym powstały wątpliwości, należy tak zaprezentować, aby możliwa była jednoznaczna wykładnia przepisów prawa podatkowego. W przypadku gdy organ interpretacyjny nie może udzielić wyjaśnień z powodu niekompletnego opisu sprawy, może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. Braki formalne usuwa się w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej. Organ interpretacyjny wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia opisu sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku gdy wnioskodawca nie przedstawi konkretnego i zindywidualizowanego tła faktycznego, niezbędnego do dokonania oceny prawnej sprawy i przeprowadzenia procesu zastosowania prawa materialnego, a tego uchybienia nie da się usunąć w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej, następuje odmowa wszczęcia postępowania interpretacyjnego (por. wyrok NSA z dnia 10 września 2014 r., sygn. akt II FSK 23/14).


Wniosek, który nie zawiera adresu, pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wysyłania wezwania do usunięcia braków formalnych.


Termin usunięcia braków formalnych wniosku oblicza się z zachowaniem następujących zasad. Po pierwsze, w obliczeniach należy pominąć dzień, w którym adresatowi zostało doręczone wezwanie. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Po drugie, jeżeli ostatni dzień ustalonego w ten sposób terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Realizacja wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku może więc nastąpić jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej.

Uzupełnienie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie podlega opłacie w wysokości 40 zł. Taką opłatę uiszcza się w związku z wniesieniem wniosku (od każdego przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego).

Przykład

Podatnik złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Organ interpretacyjny wezwał go do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie zostało doręczone podatnikowi 9 września 2015 r. Termin uzupełnienia wniosku upływa 16 września 2013 r.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60