ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Wpis kontroli celno-skarbowej w książce kontroli

Przedsiębiorcy będący klientami mojego biura rachunkowego prowadzą książki kontroli. Urzędy skarbowe zamieszczają w nich wpisy dotyczące przeprowadzanych kontroli podatkowych. Czy kontrole celno-skarbowe podejmowane przez urzędy celno-skarbowe w zakresie rozliczeń podatkowych również muszą być odnotowane w książce kontroli?

NIE. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli. Może mieć ona formę papierową lub elektroniczną. Wskazuje tak art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

Książka kontroli służy dokumentowaniu liczby i czasu trwania kontroli działalności przedsiębiorcy. Zawiera wpisy dokonywane przez organy kontroli. Obejmują one m.in. zakres przedmiotowy weryfikacji, daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli, zalecenia pokontrolne.


Druk książki kontroli dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Inne druki.


Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie po wszczęciu kontroli okazać kontrolującemu książkę kontroli. Jeżeli ma ona postać papierową, udostępnia się jej oryginał albo kopie odpowiednich jej fragmentów. Książkę kontroli prowadzoną w formie elektronicznej okazuje się poprzez zapewnienie dostępu do niej przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią i dokonanie wpisu albo wykonanie wydruku z systemu informatycznego. Przedsiębiorca poświadcza taki wydruk za zgodność z wpisem w książce kontroli. Przedsiębiorca nie ma obowiązku niezwłocznie okazać książki kontroli, jeżeli jest to niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku książkę kontroli należy przedstawić w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zwrotu przez ten inny organ kontroli.

Kontrole celno-skarbowe podejmowane przez urzędy celno-skarbowe nakierowane są na zwalczanie najpoważniejszych przestępstw naruszających bezpieczeństwo finansowe państwa. W ich ramach sprawdza się przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, celnego, dewizowego czy regulacji dotyczących urządzania i prowadzenia gier hazardowych oraz posiadania automatów do gier hazardowych. Zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowych określa ustawa o KAS (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.), a w zakresie w niej nieuregulowanym stosuje się Ordynację podatkową (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Wyłączone natomiast zostało stosowanie przepisów dotyczących kontroli działalności przedsiębiorców zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Stanowi o tym art. 93 ustawy o KAS.

Wymóg okazania kontrolującym książki kontroli oraz dokonywania w niej wpisów wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ani ustawa o KAS, ani Ordynacja podatkowa nie przewidują takiego obowiązku. Nie ma zatem podstaw prawnych do odnotowania w książce kontroli faktu przeprowadzenia u przedsiębiorcy kontroli celno-skarbowej.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60