ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej

Urząd skarbowy przeprowadził u mnie kontrolę podatkową w zakresie VAT. Wniosłem zastrzeżenia do protokołu kontroli i przedstawiłem dowody na ich poparcie. Urząd skarbowy nie uwzględnił moich zarzutów. Czy można zaskarżyć pismo otrzymane z urzędu skarbowego w odpowiedzi na zastrzeżenia wniesione do protokołu?

Odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej
rys. Odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej

NIE. Przebieg kontroli podatkowej przeprowadzonej przez urząd skarbowy dokumentowany jest w protokole. Zawiera on m.in. opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy.

Protokół kontroli sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Kontrolowany otrzymuje jeden z nich, ale bez załączonych do protokołu fotokopii, odpisów i wydruków z akt, ksiąg oraz innych dokumentów udostępnionych przez kontrolowanego, które zostały mu zwrócone, co zostało odnotowane w protokole. Do ustaleń kontrolnych można wnieść zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Stanowi o tym art. 291 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Kontrolujący jest zobowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia oraz zawiadomić podatnika o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności te nieuwzględnione, oraz podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Na poinformowanie podatnika kontrolujący ma 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. Odpowiedź nie przybiera formy postanowienia lub decyzji - to zawiadomienie. Ma ono charakter informacyjny. Zawiadomienia nie można w żaden sposób zakwestionować. Nie przysługuje na nie odwołanie, zażalenie czy skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli podatkowej podlegają natomiast ocenie w pokontrolnym postępowaniu podatkowym. Jest ono podejmowane, gdy kontrolujący nie uwzględnią zastrzeżeń wniesionych do protokołu, a podatnik poprzez złożenie deklaracji lub dokonanie korekt deklaracji nie usunie wszystkich uchybień stwierdzonych w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Dokumenty zebrane w toku kontroli podatkowej stanowią dowody w postępowaniu podatkowym. Wynika to z art. 181 Ordynacji podatkowej. Dokumenty te są ponownie analizowane, z tym że z uwzględnieniem innych materiałów zebranych w sprawie. Organ podatkowy na podstawie całego zgromadzonego materiału dowodowego ocenia, czy dana okoliczność została udowodniona, czy nie. Podatnik ma przy tym prawo składać wnioski o przeprowadzenie dowodów. Powinny być one uwzględnione, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzono wystarczająco innym dowodem.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60