ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Termin przedawnienia podatku a kontrola podatkowa

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymałem zawiadomienie z urzędu skarbowego o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. Czy rozliczenie dotyczące tego zobowiązania może być jeszcze przedmiotem kontroli podatkowej?

Termin przedawnienia podatku a kontrola podatkowa
rys. Termin przedawnienia podatku a kontrola podatkowa

TAK. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy i jak w danym okresie podatnik wywiązywał się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Urząd skarbowy ma prawo ją przeprowadzić do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego mającego być przedmiotem weryfikacji.


Urząd skarbowy przeprowadza kontrole podatkowe z urzędu.


Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r., którego termin płatności upłynął 30 kwietnia 2012 r., przedawni się z dniem 31 grudnia 2017 r. Termin przedawnienia może być jednak dłuższy, jeżeli jego bieg nie rozpoczął się, został (zostanie) zawieszony lub uległ (ulegnie) przerwaniu. Wskazują tak art. 70 § 2-8 i art. 70a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Urząd skarbowy może jeszcze do końca 2017 r. podjąć i prowadzić kontrolę podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. Samo prowadzenie kontroli podatkowej nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia sprawdzanego zobowiązania podatkowego - nie powoduje jego zawieszenia lub przerwania. Organ podatkowy może jednak, bazując na materiałach zebranych w toku kontroli podatkowej, wszcząć postępowanie karne skarbowe (działa w tym zakresie jako finansowy organ postępowania przygotowawczego). Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się natomiast, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, jeżeli zostanie wszczęte postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego związanego z niewykonaniem zobowiązania. Podatnik musi być przy tym zawiadomiony o tym postępowaniu najpóźniej w ostatnim dniu upływu podstawowego 5-letniego terminu przedawnienia. Zawieszenie następuje z dniem wszczęcia postępowania karnego skarbowego, a po zawieszeniu biegnie dalej od dnia następującego po dniu prawomocnego jego zakończenia. Wynika tak z art. 70 § 6 pkt 1 i § 7 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego następuje w wyniku podjęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Nie jest konieczne wszczęcie postępowania przeciwko osobie (podejrzanemu).

Postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe może być przy tym zawieszone, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione m.in. ze względu na trwającą kontrolę podatkową. Zawieszone postępowanie podejmuje się, jeżeli ustąpiły przyczyny uzasadniające jego wstrzymanie. Stanowi o tym art. 114a Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60