ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w firmach - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017

Zakaz powtórnej kontroli

Zakończyła się w naszej firmie kontrola podatkowa urzędu skarbowego dotycząca VAT. Sprawdzane rozliczenia zostały skorygowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w protokole kontroli. Czy możemy mieć w tym samym zakresie ponowną kontrolę podatkową?

Urzędowi skarbowemu nie wolno podjąć kontroli podatkowej w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą. Zakaz przeprowadzenia przez ten sam organ ponownej kontroli w tym samym zakresie wynika z art. 83b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadzono jednak od niego wiele wyjątków (więcej w ramce).

Złamania zakazu wszczęcia kolejnej kontroli w tej samej sprawie nie można zakwestionować poprzez wniesienie sprzeciwu (o którym mowa w art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Minister Rozwoju i Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 11027/2017, stwierdził jednak, że wystarczającą ochronę stanowi zakaz wykorzystania dowodów zgromadzonych w trakcie ponownie przeprowadzonej kontroli we wszczętym po jej zakończeniu postępowaniu podatkowym. Pozyskano je bezprawnie. Dowodem może być natomiast wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, o ile nie jest sprzeczne z prawem.

Zakaz wszczęcia ponownej kontroli w tej samej sprawie nie obowiązuje, gdy:

- kontrola ma dotyczyć okresu nieobjętego uprzednią kontrolą,
- ponowna kontrola ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia lub zdrowia,
- ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną,
- ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny,
- ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji lub postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą,
- ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania związanego ze złożeniem korekty rozliczenia objętego uprzednio zakończoną kontrolą,
- organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół kontroli został sporządzony w wyniku przestępstwa,
- po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane organowi kontroli w chwili przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT,
- przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196 ze zm.).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60