ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016

Niezapowiedziana kontrola podatkowa

Dwie osoby z urzędu skarbowego przyjechały do firmy bez uprzedzenia i rozpoczęły kontrolę w zakresie VAT. Czy urząd skarbowy nie powinien z kilkudniowym wyprzedzeniem zawiadomić mnie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej?

Urząd skarbowy, co do zasady, ma obowiązek uprzedzić podatnika z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o chęci przeprowadzenia u niego kontroli podatkowej - doręczając zawiadomienie na formularzu oznaczonym symbolem ZAW-K.


Urząd skarbowy podejmuje kontrole podatkowe z urzędu.


Kontrola podatkowa może rozpocząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Dopuszczalne jest przystąpienie do kontroli podatkowej przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wymaga to jednak - pisemnej albo ustnej - zgody lub wniosku podatnika. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej rozpoczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

Urząd skarbowy nie zawsze jednak ma obowiązek uprzedzić o weryfikacji rozliczeń podatkowych. Przypadki, w których nie otrzyma się zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, zostały wskazane w art. 282c Ordynacji podatkowej, a w odniesieniu do przedsiębiorców - także w art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Zawiadomienia nie należy się spodziewać m.in. wtedy, gdy kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu ustawy o VAT, ma charakter doraźny i odnosi się do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jej przeprowadzenie jest niezbędne dla przeciwdziałania przestępstwu skarbowemu czy wykroczeniu skarbowemu lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.

Przedsiębiorca, po rozpoczęciu niezapowiedzianej kontroli podatkowej, musi być poinformowany, dlaczego nie został o niej uprzedzony. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia umieszcza się ponadto w książce kontroli i protokole kontroli.

Jeżeli nie było podstaw do wszczęcia niezapowiedzianej kontroli podatkowej, przedsiębiorca ma prawo złożyć pisemny sprzeciw na podstawie art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sprzeciw, zawierający stosowne uzasadnienie, wnosi się do naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. Przedsiębiorca musi ponadto o jego złożeniu zawiadomić na piśmie kontrolujących. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60