ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015

Skutki wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli

Miałem kontrolę podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. Urząd skarbowy przysłał mi protokół, z którego wynika, że stwierdzono kilka nieprawidłowości w rozliczeniu. Co powinienem teraz zrobić?

Kontrola podatkowa przeprowadzona przez urząd skarbowy kończy się protokołem. Dokument ten zawiera m.in. określenie przedmiotu i zakresu kontroli, opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy.

Podatnik, u którego kontrolujący wykryli nieprawidłowości, może podjąć następujące działania - w zależności od jego stosunku do wyników kontroli. Pierwsza możliwość to bierna postawa. Podatnika, który nic nie zrobi, czeka jednak postępowanie podatkowe. Jest ono podejmowane, gdy błędy wykryte w trakcie kontroli nie zostaną w całości usunięte poprzez złożenie lub skorygowanie deklaracji. Wszczęcia postępowania podatkowego należy spodziewać się w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

Druga opcja to skorygowanie rozliczeń zgodnie ze wszystkimi ustaleniami zawartymi w protokole. Korekty dokonuje się poprzez złożenie - w formie papierowej lub elektronicznej - deklaracji korygującej wraz z uzasadnieniem przyczyn jej sporządzenia. Deklaracja korygująca to poprawiona wersja rozliczenia. Uzasadnienie powinno natomiast zawierać wyjaśnienie, które elementy rozliczenia zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego. Rezultatem korekty deklaracji może być ujawnienie zaległości podatkowej. Zaległy podatek należy wpłacić wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi według stawki podstawowej. Wyeliminowanie wszystkich stwierdzonych przez urzędników uchybień pozwoli uniknąć pokontrolnego postępowania podatkowego.

Trzecia możliwość to zgłoszenie zastrzeżeń lub wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole. Muszą być one poparte odpowiednimi wnioskami dowodowymi. Uwagi należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu. W przypadku gdy wyjaśnienia lub zastrzeżenia wniesione przez podatnika zostaną w całości uwzględnione, nie trzeba składać lub korygować rozliczeń zgodnie z ustaleniami kontrolujących, aby nie doszło do postępowania podatkowego. Kontrolujący mają na rozpatrzenie uwag 14 dni od dnia ich otrzymania.


Druk zastrzeżeń do protokołu kontroli dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Czwarty wariant polega na skorygowaniu sprawdzonych rozliczeń zgodnie z tymi tylko zastrzeżeniami, z którymi podatnik się zgadza. Można oprócz tego zgłosić zastrzeżenia lub wyjaśnienia do pozostałych. Podatnik nie ma obowiązku naprawić wszystkich błędów odnotowanych przez urzędników. Bez względu na to, czy i w jakim zakresie zostały one uwzględnione, pokontrolne korekty rozliczeń są skuteczne. Trzeba natomiast liczyć się ze wszczęciem postępowania podatkowego. Warunkiem jego uniknięcia jest bowiem wyeliminowanie wszystkich nieprawidłowości ujawnionych w protokole.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60