ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015

Przedłużenie terminu do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

Otrzymałem wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego przedstawionego w złożonym przeze mnie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie VAT. Mam tydzień na wywiązanie się z tego obowiązku. Nie jestem jednak w stanie dotrzymać tego terminu. Czy mogę złożyć wniosek o jego przedłużenie?

NIE. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego może dotyczyć stanu faktycznego - sytuacji już zaistniałej, lub zdarzenia przyszłego - sytuacji, która wystąpi albo może wystąpić w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Opis sprawy musi być kompletny i szczegółowy. Zdarzenie, w związku z którym wnioskodawca ma wątpliwości interpretacyjne, należy tak przedstawić, aby możliwa była jednoznaczna wykładnia przepisów prawa podatkowego. Urzędnicy, udzielając odpowiedzi, opierają się bowiem wyłącznie na informacjach zawartych we wniosku. Nie prowadzą klasycznego postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie okoliczności sprawy oraz dokonanie oceny zgodności ich opisu z rzeczywistością.

Urzędnicy mogą jedynie zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, jeżeli uważają, że nie spełnia ustawowych wymogów, np. jest niekompletny. Takie braki formalne są usuwane w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Oznacza to, że organ interpretacyjny wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia opisu sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Takiej procedury nie stosuje się, gdy wniosek nie zawiera adresu. Podanie bez adresu od razu pozostawia się bez rozpatrzenia - bez wysyłania wezwania. Termin uzupełnienia wniosku nie podlega modyfikacjom. Nie można go ani skrócić, ani wydłużyć (por. wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 551/13). Prośba o dodatkowy czas na uzupełnienie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, o której mowa w pytaniu, nie zostanie więc zaaprobowana.

Termin uzupełnienia wniosku oblicza się zgodnie z ogólnymi zasadami liczenia terminów podatkowych. Wynikają one z art. 12 § 1 i 5 Ordynacji podatkowej. Przy obliczaniu terminu należy pominąć dzień, w którym wnioskodawcy zostało doręczone wezwanie do usunięcia braków. Termin kończy się z upływem ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień w ten sposób ustalonego terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Przykład

Podatnik otrzymał wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wezwanie odebrał w urzędzie pocztowym w sobotę 4 lipca 2015 r. na podstawie awiza zostawionego przez listonosza. Termin uzupełnienia wniosku, czyli 7 dni od dnia doręczenia wezwania, upływa 11 lipca 2015 r. W związku z tym, że jest to sobota, a niedzielę zalicza się do dni ustawowo wolnych od pracy, ostatni dzień terminu przesuwa się na poniedziałek 13 lipca 2015 r.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60