ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015

Wydłużenie terminu zwrotu VAT w związku z czynnościami sprawdzającymi

Otrzymałem z urzędu skarbowego wezwanie do dostarczenia dokumentów w związku z weryfikacją zasadności dokonania zwrotu podatku wykazanego przeze mnie w deklaracji VAT-7 za marzec 2015 r. Termin zwrotu podatku wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Czy może się on wydłużyć z powodu czynności sprawdzających?

TAK. Urzędnicy mają prawo zbadać poprawność rozliczenia podatku od towarów i usług, w którym podatnik wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy lub na rachunek w SKOK, zanim wykonają przelew. Weryfikacja może odbyć się w ramach następujących procedur podatkowych. Urząd skarbowy może w tym zakresie przeprowadzić czynności sprawdzające, kontrolę lub postępowanie podatkowe, a organ kontroli skarbowej - postępowanie kontrolne.

Postępowanie wyjaśniające nie musi zakończyć się przed upływem terminu zwrotu podatku. Termin ten może być przedłużony do zamknięcia czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego, gdy zasadność dokonania zwrotu wymaga dodatkowego zbadania.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik powinien więc liczyć się z możliwością przedłużenia 60-dniowego terminu zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, jeżeli urzędnicy będą potrzebowali więcej czasu na analizę dokumentacji, uzupełnienie jej i zebranie innych niezbędnych informacji.

Urzędy skarbowe, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi rok temu z Ministerstwa Finansów, nie powinny jednak przetrzymywać całej kwoty zwrotu, jeżeli weryfikacja dotyczy tylko jej ułamka. Podatnicy powinni mieć szybciej na kontach tę część, której zasadność nie budzi wątpliwości. Na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu wydanego ramach czynności sprawdzających można złożyć zażalenie. Stanowi tak art. 274b Ordynacji podatkowej.

Podatnikowi przysługuje rekompensata finansowa w przypadku, gdy termin zwrotu podatku zostanie przedłużony, a przeprowadzone czynności wykażą zasadność zwrotu. Należna kwota jest mu wypłacana wraz z odsetkami. Naliczane są one w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi obecnie 4% (połowę stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych).

Sposobem na uzyskanie zwrotu w terminie ustawowym, pomimo wydania postanowienia o jego wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, jest złożenie w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w wysokości odpowiadającej kwocie deklarowanego zwrotu. Zabezpieczenie może mieć formę m.in. gwarancji bankowej, poręczenia banku, weksla z poręczeniem wekslowym banku. Jeżeli wniosek i zabezpieczenie zostaną przedłożone na 13 dni przed upływem ustawowego terminu zwrotu podatku lub później, pieniądze otrzymuje się w ciągu 14 dni od dnia złożenia zabezpieczenia. Takie rozwiązanie przewiduje art. 87 ust. 2a-4f ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60