ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Termin wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Muszę uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych. W jakim czasie je otrzymam?

Urząd skarbowy wystawia zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach na wniosek podatnika. Wydaje je na podstawie własnej dokumentacji oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Zaświadczenie powinno być wydane przez urząd skarbowy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wystawienie. Określa to art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej. Wspomniany termin upływa o północy ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. W wyliczeniach pomija się jednak dzień złożenia wniosku. Termin liczy się od dnia następującego po tym zdarzeniu. W przypadku gdy ostatni dzień tak ustalonego terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę (legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem). Istnieje również możliwość przesłania zaświadczenia przesyłką elektroniczną na adres skrytki na platformie ePUAP (należy go wskazać we wniosku).

Przykład

Podatnik złożył 25 sierpnia 2017 r. w biurze podawczym urzędu skarbowego wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Termin wydania zaświadczenia - 7 dni od dnia złożenia wniosku - upłynie z dniem 1 września 2017 r.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60