ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej

Wysłałem do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie PIT. W jakim terminie powinienem otrzymać interpretację podatkową?

Indywidualne interpretacje podatkowe wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), z siedzibą w Bielsku-Białej, na wniosek zainteresowanego. Wniosek składa się na druku ORD-IN, dołączając w razie potrzeby załącznik lub załączniki ORD-IN/A.

Wniosek można przesłać na adres pocztowy dyrektora KIS (ewentualnie złożyć osobiście w jego siedzibie) lub przekazać w formie elektronicznej przez e-PUAP. Dyrektor KIS ma 3 miesiące od dnia jego otrzymania (wpływu) na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Stanowi o tym art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej. Wspomniany termin (3-miesięczny) mija z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, kończy się on w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Do terminu wydania interpretacji podatkowej nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz czasu trwania opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu interpretacyjnego.

Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji podatkowej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się mu niezwłocznie. Jeżeli wnioskodawca wystąpi z żądaniem przed wydaniem interpretacji podatkowej, odpowiedź powinien otrzymać nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

W przypadku niewydania interpretacji podatkowej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym termin upłynął, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Przykład

Podatnik sporządził wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie PIT i wysłał go 25 maja 2017 r. na adres pocztowy dyrektora KIS. Pismo wpłynęło do organu podatkowego 29 maja 2017 r. Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej rozpoczyna bieg 29 maja 2017 r. i upłynie 29 sierpnia 2017 r. (o ile nie wystąpią okoliczności, których czas trwania nie będzie wliczany do tego terminu).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60