ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017

Termin wydania interpretacji podatkowej po wyroku sądu

Wojewódzki sąd administracyjny uchylił zaskarżoną przeze mnie indywidualną interpretację w zakresie VAT. Sprawa trafiła ponownie do organu interpretacyjnego. W jakim terminie będzie wydana nowa interpretacja podatkowa?

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego nie podlega weryfikacji w toku postępowania podatkowego - w trybie odwoławczym lub zażaleniowym. Można ją natomiast zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu interpretacyjnego (odpowiedniej izby skarbowej) do usunięcia naruszenia prawa. Wynika to z art. 3 § 2 pkt 4aart. 52 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Wojewódzki sąd administracyjny, uwzględniając skargę, uchyla indywidualną interpretację podatkową. Prawomocny wyrok nie zastępuje jednak uchylonego aktu. Organ interpretacyjny musi wydać kolejną indywidualną interpretację podatkową, uwzględniającą wskazania i wytyczne sądu. Proceduje przy tym na analogicznych zasadach jak przy rozpatrywaniu wniosków wnoszonych przez zainteresowanych. Na wydanie interpretacji ma zatem 3 miesiące. Termin ten liczy się od dnia doręczenia przez sąd organowi interpretacyjnemu administracyjnych akt sprawy. Wojewódzki sąd administracyjny zwraca akta po uprawomocnieniu się orzeczenia, załączając jego odpis ze stwierdzeniem prawomocności. Stanowi o tym art. 286 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Do wspomnianego 3-miesięcznego terminu wydania indywidualnej interpretacji podatkowej nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz czasu trwania opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu interpretacyjnego.

Przykład

Wojewódzki sąd administracyjny, wyrokiem z dnia 15 listopada 2016 r., uchylił zaskarżoną przez podatnika indywidualną interpretację przepisów podatkowych. Wyrok uprawomocnił się. Odpis orzeczenia (wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności) oraz akta sprawy zostały doręczone organowi interpretacyjnemu 19 stycznia 2017 r. Termin wydania nowej interpretacji przepisów podatkowych upływa 19 kwietnia 2017 r. (z zastrzeżeniem, że mogą wystąpić okoliczności, których czasu trwania nie wlicza się do tego terminu).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60