ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016

Termin wydania interpretacji podatkowej

Miesiąc temu wysłałem pocztą wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT. W jakim terminie powinienem otrzymać interpretację?

Organ interpretacyjny (odpowiednia izba skarbowa) ma na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Stanowi o tym art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej.

Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej na wniosek przesłany pocztą zaczyna biec w dniu wpływu wniosku do organu interpretacyjnego (na adres działającego przy nim Biura Krajowej Informacji Podatkowej), a nie w dacie nadania przesyłki. Termin ten mija z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, kończy się on w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Do terminu wydania indywidualnej interpretacji podatkowej nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz czasu trwania opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu interpretacyjnego.

Skutkiem opieszałości urzędników jest ukonstytuowanie się tzw. milczącej interpretacji prawa podatkowego. Uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym termin upłynął, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji podatkowej. Odpowiedź powinien uzyskać niezwłocznie, a jeżeli zgłosi swoją prośbę przed sporządzeniem interpretacji podatkowej - nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

Przykład

Podatnik wysłał wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej pocztą 11 lipca 2016 r. Pismo wpłynęło do adresata 14 lipca 2016 r. Termin wydania interpretacji podatkowej upływa 14 października 2016 r. (z zastrzeżeniem, że mogą wystąpić okoliczności, których czasu trwania nie wlicza się do tego terminu).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60