ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016

Kara za ignorowanie wezwań z urzędu skarbowego

Otrzymałem wezwanie do stawienia się w urzędzie skarbowym w związku z niezłożeniem PIT-38 za 2015 r. Czy mogę dostać karę porządkową, jeżeli nie przyjdę, np. z powodu choroby?

Kara za ignorowanie wezwań z urzędu skarbowego
rys. Kara za ignorowanie wezwań z urzędu skarbowego

Termin złożenia PIT-38 za 2015 r. upłynął 2 maja 2016 r. Fakt niewywiązania się z tego obowiązku wychodzi na jaw zazwyczaj przy okazji czynności sprawdzających. Urzędy skarbowe stosują ten tryb do badania terminowości składania rozliczeń podatkowych.

Osoba, która wbrew obowiązkowi nie dostarczyła zeznania podatkowego, jest wzywana do udzielenia wyjaśnień w sprawie przyczyn jego braku lub do złożenia rozliczenia. Przewiduje to art. 274a § 1 Ordynacji podatkowej. Zignorowanie wezwania wysłanego przez urząd skarbowy w związku z prowadzonymi czynności sprawdzającymi może skończyć się karą porządkową. Taka sankcja grozi podatnikowi m.in. za to, że pomimo prawidłowego wezwania nie stawił się osobiście bez usprawiedliwionej przyczyny. Wynika to z art. 262 § 1 w zw. z art. 280 Ordynacji podatkowej.


2.800 zł - maksymalna kara porządkowa w 2016 r.


Organ podatkowy prowadzący sprawę stosuje karę porządkową w ramach tzw. uznania administracyjnego - może ją wymierzyć w celu zdyscyplinowania podatnika, ale nie musi. Ukarany może natomiast bronić się przed obciążeniem swojego budżetu. Są dwa środki obrony: zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej oraz wniosek o jej uchylenie. Tryb zażaleniowy stosuje się w przypadku kwestionowania zasadności wymierzenia sankcji, np. gdy osoba wezwana do stawienia się w urzędzie skarbowym nie została uprzedzona o skutkach nieprzybycia. Wniosek o uchylenie kary porządkowej można natomiast złożyć, gdy niestawienie się na wezwanie lub niewykonanie innego wymaganego obowiązku było niemożliwe z przyczyn obiektywnych. Ciężar wykazania istnienia takich powodów spoczywa na ukaranym. NSA w wyroku z dnia 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 923/13, podkreślił, że nie wystarczy powołać się na ogólne stwierdzenie o braku możliwości wypełnienia wezwania z powodu choroby. Trzeba podać konkretne okoliczności. Zarówno zażalenie, jak i wniosek wnosi się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej.

Wątpliwości związane z niezłożeniem zeznania podatkowego warto mimo wszystko wyjaśnić na etapie czynności sprawdzających. Bierna postawa podatnika może bowiem stać się powodem wszczęcia przez urząd skarbowy kontroli lub postępowania podatkowego.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60