ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015

Forma przekazania fiskusowi informacji VAT-UE

Spółka z o.o. musi złożyć informację podsumowującą VAT-UE za kwiecień 2015 r. Czy trzeba ją przesłać drogą elektroniczną?

NIE. Deklaracje podatkowe - termin ten obejmuje również zeznania, informacje i wykazy składane przez podatników i płatników - można, co do zasady, złożyć w dowolnej formie: papierowej lub elektronicznej. Fakultatywność jest wykluczona, jeżeli odrębne przepisy przewidują obowiązek zachowania określonej formy.

Informację podsumowującą VAT-UE można przekazać właściwemu urzędowi skarbowemu w postaci papierowej lub elektronicznej. W zależności jednak od wyboru formy dostarczenia dokumentu obowiązuje inny termin jego złożenia. Informację podsumowującą sporządzoną w wersji papierowej trzeba złożyć do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Informację przesyłaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się natomiast do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, którego ona dotyczy. Wynika to z art. 100 ust. 3-7 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Informacje VAT-UE przesyłane przez internet muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokumenty składane w imieniu osoby prawnej (w opisywanym przypadku - spółki z o.o.) podpisuje w ten sposób wyznaczona osoba. Może to być reprezentant ustawowy, pracownik firmy, prokurent, doradca podatkowy, właściciel biura rachunkowego itp. Uprawniona osoba musi być zgłoszona na formularzu UPL-1. Druk ten składa się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. Czynność ta jest zwolniona z opłaty skarbowej.

Dniem złożenia informacji podsumowującej w formie elektronicznej jest dzień wprowadzenia jej do systemu e-Deklaracje. Datę oraz godzinę zarejestrowania dokumentu w systemie potwierdza tzw. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Można je pobrać tylko wtedy, gdy informacja podsumowująca zostanie zweryfikowana pozytywnie, czyli uzyska status "200", o czym świadczy wyświetlenie się komunikatu "200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO".


Dowodem złożenia VAT-UE przez internet jest wyłącznie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).


Niezłożenie informacji podsumowującej w terminie to wykroczenie skarbowe. Stanowi o tym art. 80a § 2 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Uchybienie to karane jest grzywną. Orzeka ją sąd w postępowaniu sądowym albo - po spełnieniu określonych warunków - uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. Sąd ma prawo wymierzyć grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (obecnie od 175 zł do 35.000 zł). Grzywna nałożona mandatem karnym nie może przekraczać podwójnej wysokości tej płacy (aktualnie 3.500 zł).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60