ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019

JPK_VAT ułatwia egzekwowanie podatków

Urząd skarbowy może przejąć na spłatę zaległości podatkowych pieniądze, które kontrahenci są winni przedsiębiorcy z tytułu dostaw, robót czy usług. Ułatwiają to składane co miesiąc JPK_VAT. Konsekwencją nieprzekazania zajętej kwoty może być kara pieniężna.

Rola JPK_VAT

Podatnicy prowadzący ewidencję zakupów i sprzedaży VAT są zobligowani przekazywać co miesiąc informację JPK_VAT odzwierciedlającą zawarte w niej dane. Obliguje do tego art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

JPK_VAT składa się bez wezwania organu podatkowego za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Obowiązek przekazywania informacji co miesiąc dotyczy również podatników rozliczających się kwartalnie z tytułu VAT. Dane wykazane przez nich w JPK_VAT powinny odzwierciedlać zapisy z ewidencji VAT z określonego miesiąca. Z wymogu wygenerowania i przesłania JPK_VAT nie zwalnia złożenie "zerowej" deklaracji VAT. W takim przypadku należy wypełnić jedynie nagłówek pliku oraz część zawierającą dane identyfikujące podatnika. Pozostałe pozycje pozostawia się puste.

JPK_VAT przekazuje się przez internet Szefowi KAS. Informacje są udostępniane organom podatkowym do realizacji celów i zadań ustawowych. Raportowane dane służą przede wszystkim identyfikacji rozbieżności w rozliczeniach podatnika i jego kontrahentów, wykryciu oszustw podatkowych czy ujawnieniu zaniżania lub niedeklarowania przychodów. JPK_VAT ułatwiają jednak urzędom skarbowym także prowadzenie postępowań egzekucyjnych. Informacje w nich przekazywane pozwalają zidentyfikować kontrahentów dłużników podatkowych, dzięki czemu możliwe staje się zajęcie wierzytelności pieniężnych. Przyznał to przedstawiciel Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31476/2019 r.

Środek egzekucyjny

Zajęcie wierzytelności pieniężnych przysługujących dłużnikowi z tytułu dostaw towarów, robót czy usług to jeden ze środków egzekucyjnych stosowanych przez urzędy skarbowe w celu ściągnięcia zaległości podatkowych. Przewiduje to art. 89 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Urząd skarbowy dokonuje zajęcia poprzez przesłanie do kontrahenta dłużnika zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej do wysokości odpowiadającej sumie dochodzonej należności, odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych. Trzeba odpowiedzieć na to pismo. Kontrahent ma obowiązek złożyć oświadczenie: czy uznaje zajętą wierzytelność, czy przekaże wynikającą z niej kwotę na pokrycie egzekwowanej należności lub z jakiego powodu tego nie zrobi, oraz czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła sprawa o zajętą wierzytelność. Oświadczenie trzeba przekazać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.


Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po jego dokonaniu.


Konsekwencją dokonania zajęcia jest obowiązek przekazania urzędowi skarbowemu kwoty przysługującej przedsiębiorcy - całej lub części w zależności od wielkości egzekwowanego długu i wierzytelności. Przekazanie pieniędzy urzędowi skarbowemu jednoznacznie potwierdza uznanie przez kontrahenta zajęcia wierzytelności. W postępowaniu egzekucyjnym nie przysługuje mu potem roszczenie do urzędu skarbowego o zwrot wpłaconej kwoty. Takie roszczenia mogą być zrealizowane tylko w drodze postępowania cywilnego (por. wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 195/16).

Dotkliwe sankcje

Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić prawidłowość realizacji zajęcia wierzytelności. Kontrola polega na zbadaniu, czy doszło do transakcji, na jaką kwotę i z jakim terminem płatności wystawiono fakturę, czy i komu wierzytelność została zapłacona po dniu zajęcia itp. Sprawdzany kontrahent ma obowiązek okazać dokumenty i udostępnić informacje niezbędne do ustalenia tych okoliczności. Nie stanowi to naruszenia obowiązku zachowania przez niego tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Kontrola kończy się protokołem. Kontrahent może przedstawić swoje wyjaśnienia lub zastrzeżenia. Uwagi należy zgłosić niezwłocznie do protokołu albo przedłożyć na piśmie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Jeżeli okaże się, że kontrahent bezpodstawnie uchyla się od przekazania całej lub części wierzytelności, urząd skarbowy wydaje postanowienie, w którym na podstawie zebranych danych określa wysokość nieodprowadzonej kwoty. Może być ona ściągnięta od kontrahenta w trybie egzekucji administracyjnej. O bezpodstawnym uchylaniu się od przekazania urzędowi skarbowemu zajętej kwoty nie ma mowy, gdy wpłata nie została dokonana z powodów pozwalających na niewykonanie zobowiązania względem przedsiębiorcy, np. przedawnienia, potrącenia, wygaśnięcia czy nieistnienia wierzytelności (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 282/18). Niewpłacenie pieniędzy urzędowi skarbowemu z przyczyn faktycznych, np. trudnej sytuacji ekonomicznej, nie stanowi przeszkody do wydania postanowienia określającego wysokość nieprzekazanej kwoty (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 5 października 2018 r., sygn. akt I SA/Lu 395/18).

Kontrahent, który nie wykonuje lub nienależycie realizuje ciążące na nim obowiązki związane z zajęciem wierzytelności, naraża się na karę pieniężną. Może ona wynieść do 3.800 zł. Jeżeli kontrahentem dłużnika podatkowego jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, karę pieniężną nakłada się na wyznaczonego pracownika. W przypadku gdy nie został on wyznaczony, karany jest kierownik bezpośrednio odpowiedzialny za realizację zajęcia, w spółce prawa handlowego - odpowiedzialny członek zarządu, a w spółce cywilnej - odpowiedzialny wspólnik. Kara pieniężna może być powtarzana w przypadku uchylania się od wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia wierzytelności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.