ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015

Konsekwencje przekazania pracownikowi informacji PIT-11 bez podpisu płatnika

Informacje PIT-11 za 2014 r. wysłaliśmy do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Niestety, przez nieuwagę, na przekazanym pracownikowi egzemplarzu papierowym PIT-11 nie złożono podpisu płatnika. W poz. G wpisano tylko imię i nazwisko płatnika. Pracownik otrzymał PIT-11 w terminie, co potwierdził podpisem. Czy w takiej sytuacji możemy ponieść jakieś konsekwencje?

Tak. Podpis płatnika (osoby wyznaczonej przez płatnika do obliczenia i pobrania podatku lub pełnomocnika płatnika) na informacji PIT-11 stanowi element konieczny tej informacji. Przekazanie informacji PIT-11 bez tego podpisu jest uchybieniem obowiązkom płatnika, za co może on ponieść odpowiedzialność karną skarbową. W przedstawionej sytuacji, płatnik powinien zatem jak najszybciej przekazać pracownikowi prawidłowo podpisaną informację PIT-11 za 2014 r.

Przepisy ustawy o PDOF zobowiązują pracodawcę (jako płatnika), aby dla pracowników, którym nie dokonał rocznego obliczenia podatku (PIT-40), sporządził - według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia - imienne informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w danym roku (PIT-11).

Informacje PIT-11 pracodawca, co do zasady, powinien przesłać w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, poszczególnym pracownikom oraz urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania tych osób. Informacje PIT-11 za 2014 r. należało zatem przekazać do 2 marca 2015 r. (28 luty 2015 r. wypadał bowiem w sobotę).

W przypadku pracowników, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi - informację PIT-11 należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Trzeba przy tym zauważyć, że informacje PIT-11 (poczynając od PIT-11 za 2014 r.) zasadniczo należy składać urzędowi skarbowemu w formie elektronicznej. PIT-11 w tradycyjnej "papierowej" formie mogą przekazywać do urzędu skarbowego tylko te podmioty, które spełniają przesłanki określone w art. 45ba ust. 2 i 3 ustawy o PDOF (w takim jednak przypadku obowiązuje termin do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym).

Aktywne druki i formularze
Wzór informacji PIT-11
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

Wzór informacji PIT-11(21) za 2014 r. określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1634).

I tak, zgodnie z ww. rozporządzeniem, w części G informacji PIT-11(21) za 2014 r.:

  • w poz. 73 należy wpisać imię płatnika (lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku, ewentualnie pełnomocnika płatnika),
     
  • w poz. 74 należy wpisać nazwisko płatnika (lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku, ewentualnie pełnomocnika płatnika),
     
  • zaś w poz. 75 - płatnik (lub osoba wyznaczona do obliczenia i pobrania podatku, ewentualnie pełnomocnik płatnika) powinien złożyć swój podpis i pieczątkę.

Oznacza to, że podpis płatnika (osoby wyznaczonej przez płatnika do obliczenia i pobrania podatku lub pełnomocnika płatnika) na informacji PIT-11 stanowi element konieczny tej informacji.

Przy czym podpis płatnika, w zależności od formy przekazywania informacji PIT-11, może być tradycyjny lub elektroniczny.

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym na formularzu PIT-11(21) za 2014 r., za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Przekazanie informacji PIT-11 bez podpisu złożonego przez płatnika (osoby wyznaczonej przez płatnika do obliczenia i pobrania podatku lub pełnomocnika płatnika) jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W istocie jest to taka sama sytuacja, jakby płatnik w ogóle nie przekazał takiej informacji.

Jeżeli zaś płatnik, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie złożył w terminie informacji PIT-11 podatnikowi lub właściwemu urzędowi skarbowemu, to grozi mu za to odpowiedzialność karna skarbowa.

Kary, jakie grożą za niezłożenie w terminie podatnikowi lub właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, zostały określone w art. 79 § 2 oraz w art. 80 § 2 Kodeksu karnego skarbowego.

Zatem w przedstawionej sytuacji płatnik powinien jak najszybciej przekazać pracownikowi prawidłowo podpisaną informację PIT-11 za 2014 r.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60