ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Jak i kiedy korygować błędy w JPK_VAT?

Błędy w przekazywanych co miesiąc przez podatników VAT informacjach JPK_VAT należy wyeliminować poprzez przesłanie poprawnego pliku. Podatnicy mogą dokonać nie tylko autokorekty. Korekta często jest odpowiedzią na informację o nieprawidłowościach otrzymaną z resortu finansów albo urzędu skarbowego.

Analiza plików

Duzi, średni i mali przedsiębiorcy prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programu komputerowego muszą przekazywać co miesiąc - bez wezwania organu podatkowego - informacje o ewidencji w formie JPK (JPK_VAT). Taki obowiązek wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.


JPK_VAT składa się bez wezwania za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.


Informacje JPK_VAT mogą zawierać błędy. Nieprawidłowości są ujawniane przez samych podatników, np. po autokorekcie deklaracji VAT, albo w wyniku weryfikacji dokonanej przez administrację skarbową.

Urzędowe badanie plików JPK_VAT przeprowadza Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Wykorzystuje do tego informatyczne narzędzie ANALIZATOR_JPK. Uchybienia najczęściej stwierdzane w wyniku tej analizy to: rozbieżności między plikami JPK_VAT a deklaracjami VAT złożonymi za ten sam okres rozliczeniowy, nieścisłości w kwotach transakcji wykazanych przez kontrahentów w swoich JPK_VAT, uwzględnienie faktur wystawionych przez osoby lub podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT. Podatnicy, którzy przesłali informacje z błędami, otrzymują z Ministerstwa Finansów zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach z prośbą o sprawdzenie przekazanych plików, a w razie potwierdzenia istnienia uchybień - do złożenia korekty JPK_VAT i/lub deklaracji VAT. Informację dostaje się najczęściej e-mailem lub SMS-em. Istnieje również możliwość otrzymania wezwania do skorygowania JPK_VAT i/lub deklaracji VAT z urzędu skarbowego w ramach czynności sprawdzających.

Wersja poprawiona

Korektę trzeba sporządzić w każdym przypadku, gdy następuje zmiana kwot raportowanych w JPK_VAT. Jest ona niezbędna także w razie niewłaściwego oznaczenia stron transakcji - podania błędnego numeru lub nazwy kontrahenta.

Korektę JPK_VAT składa się według schematu JPK_VAT2. Ten wariant, obowiązujący od 1 stycznia 2017 r., stosuje się także w przypadku poprawiania informacji przekazanych przez największych podatników za miesiące od lipca do grudnia 2016 r. Złożenie korekty polega na ponownym wygenerowaniu pliku JPK_VAT zawierającego wszystkie transakcje z danego okresu z właściwymi danymi i wartościami. Poprawioną wersję należy oznaczyć jako korekta. Podstawowy plik posiada oznaczenie "cel złożenia-1", natomiast jego korekta (kolejne korekty) powinna mieć wartość "2". Ministerstwo Finansów wyjaśnia (w komunikacie zamieszczonych na swojej stronie internetowej), że jeżeli zostaną przesłane różne pliki określone jako korekta ("2"), decydujące znaczenie ma data złożenia, a w razie złożenia ich w tym samym dniu - godzina przesłania. Informacja na temat celu złożenia raportu, w zależności od używanego programu komputerowego, pojawia się automatycznie albo po ręcznym wprowadzeniu zmiany.

Korektę przekazuje się na analogicznych zasadach jak pierwotną wersję. Plik przesyła się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Nie ma wymogu dołączenia uzasadnienia wyjaśniającego przyczyny składania korekty.

Dług po korekcie

Korekta JPK_VAT wiąże się niekiedy z koniecznością poprawienia deklaracji VAT. Korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej. Efektem naniesienia poprawek może być ujawnienie zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności wykrycia długu - przy wykorzystaniu stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej.

Obniżone odsetki za zwłokę, naliczane na podstawie stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej (aktualnie 4%), stosuje się w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Dług trzeba uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Opisana preferencja nie przysługuje w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, a także składanej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej.

Podatnicy, którzy korygują deklaracje VAT na podstawie otrzymanych informacji o nieprawidłowościach w plikach JPK_VAT, mogą zastosować obniżone odsetki za zwłokę od ujawnionej zaległości podatkowej, jeżeli taką wiadomość dostali bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Resort finansów nie prowadzi bowiem wspomnianych procedur mających na celu weryfikację rozliczeń podatkowych. Zmniejszenie obciążeń odsetkowych nie wchodzi natomiast w rachubę, gdy poprawki w deklaracji są nanoszone po otrzymaniu wezwania z urzędu skarbowego, w wyniku podjętych czynności sprawdzających. Musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między czynnościami sprawdzającymi a korektą. Odsetki za zwłokę nalicza się w takim przypadku według stawki podstawowej (wynoszącej obecnie 8%), a niekiedy - podwyższonej (równej 12%). Podwyższone odsetki za zwłokę trzeba zapłacić, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. Pięciokrotność minimalnej pensji w 2017 r. to 10.000 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60