ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017

Informacje VAT-UE w formie elektronicznej

Informacje VAT-UE muszę wysyłać elektronicznie - pierwszą składam za kwiecień 2017 r. Działalność gospodarczą prowadzę od niespełna roku. Nie rozliczałem się z urzędem skarbowym za 2015 r. (nie składałem żadnego PIT). Czy w takiej sytuacji muszę kupić podpis elektroniczny, aby wysyłać informacje VAT-UE?

NIE. Informacje podsumowujące VAT-UE składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Stanowi tak art. 100 ust. 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Wymóg zachowania formy elektronicznej obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Stosuje się ją począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r.

Informacje podsumowujące składa się przez internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Podatnik będący osobą fizyczną może opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo danymi autoryzującymi. Kwalifikowany podpis elektroniczny to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą przeznaczonego do tego urządzenia i opiera się na kwalifikowanym certyfikacie. Zestaw do posługiwania się nim trzeba kupić w firmie świadczącej usługi certyfikacyjne (ich rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.nccert.pl). Metoda oparta na danych autoryzujących to bezpłatna alternatywa dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Polega ona na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jego: identyfikator podatkowy, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu. Dane autoryzujące stosuje się w przypadku informacji podsumowujących składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 lipca 2013 r.

Kwota podawana w ramach danych autoryzujących to przychód wskazany w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 albo PIT-40A za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania e-dokumentu. Dokumenty składane w formie elektronicznej w 2017 r. autoryzuje się przychodem za 2015 r. Podaje się wartość tylko z jednego z wymienionych dokumentów - dowolnie wybranego. Jeżeli zeznanie lub roczne obliczenie podatku nie było składane za wymagany rok podatkowy, wpisuje się wartość "0" (zero). Stanowi o tym § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 2362 ze zm.).

Przedsiębiorca nie musi więc w omawianym przypadku kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego na potrzeby składania przez internet VAT-UE. To, że nie uzyskał on dochodów obligujących do złożenia zeznania podatkowego lub rocznego obliczenia podatku za 2015 r., nie uniemożliwia mu przekazywania w 2017 r. informacji podsumowujących w formie elektronicznej przy użyciu danych autoryzujących. Kwotą autoryzującą w przypadku dokumentów przesyłanych przez niego w bieżącym roku będzie "0" (zero).

Analogiczne zasady obowiązują przy składaniu przez internet korekt informacji podsumowujących VAT-UEK.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60