ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017

Ustalenie statusu podatnika dla celów JPK

W naszej spółce jawnej średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2015 r. i 2016 r. wyniosło 3,4 pracowników. Obrót netto w 2015 r. i 2016 r. przekroczył równowartość 2 mln euro, ale suma aktywów w 2015 r. i 2016 r. nie przekroczyła równowartości 2 mln euro. Czy spółka jest mikroprzedsiębiorcą dla celów przekazywania informacji o ewidencji VAT w formacie JPK?

Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla celów JPK
rys. Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla celów JPK

art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) wskazano, że osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazują - bez wezwania organu podatkowego - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci JPK, informację o prowadzonej dla celów VAT ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Informację tę przedsiębiorcy są zobowiązani przekazywać za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W stosunku do małych przedsiębiorców obowiązek przekazywania JPK_VAT zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., natomiast mikroprzedsiębiorcy obowiązek ten będą mieli od 1 stycznia 2018 r.

Mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie dwa warunki:

1) zatrudniał mniej niż 10 pracowników,

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Należy podkreślić, że dla zakwalifikowania danego przedsiębiorcy do kategorii "mikro" niezbędne jest łączne spełnienie warunku z pkt 1 i 2. Przy czym warunek w pkt 2 został sformułowany alternatywnie (lub), co oznacza, że przynajmniej jeden z nich musi zostać spełniony.

Przykład

Spółka zatrudniała 3 pracowników zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Obrót roczny netto w 2015 r. oraz w 2016 r. był większy niż 2 mln euro, zaś suma aktywów w 2015 r., jak i w 2016 r. była niższa niż 2 mln euro. Przy takich parametrach podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, gdyż w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie dwa warunki:

1) zatrudniał mniej niż 10 pracowników,
2) suma aktywów nie przekroczyła 2 mln euro - obrót roczny w tym przypadku jest bez znaczenia.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60