ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016

Przesyłanie przez rolnika ewidencji VAT w formie JPK

Jestem rolnikiem - czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzę działalności w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale zgodnie z kryteriami zawartymi w tej ustawie jestem małym przedsiębiorcą. Czy i od kiedy muszę przesyłać ewidencje VAT w formie JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór informacji finansowo-księgowych za określony okres rozliczeniowy, tworzony z systemu informatycznego danego podmiotu poprzez bezpośredni eksport danych, posiadający ustandaryzowany format (XML).

Obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) w formie JPK - bez wezwania organu podatkowego - wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Muszą je składać osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Informacje przekazuje się przez internet, za pomocą specjalnego programu interfejsowego, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Duzi przedsiębiorcy zostali objęci opisanym obowiązkiem od 1 lipca 2016 r. Małych i średnich przedsiębiorców będzie on dotyczył od 1 stycznia 2017 r., a mikro- przedsiębiorców - od 1 stycznia 2018 r. Te same terminy odnoszą się również do podatników VAT, np. rolników niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Stosuje się do nich te same kryteria co do przedsiębiorców. To, od kiedy te podmioty mają obowiązek przekazywać ewidencje VAT w formie JPK, zależy od tego, czy na podstawie liczby zatrudnionych i wyników finansowych plasują się na równi z mikro-, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą (por. interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r., nr PK4.8012.55.2016). Podatnicy VAT czynni niemający statusu przedsiębiorcy, ale spełniający kryteria dla małych przedsiębiorców wskazane w art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy prowadzą ewidencję VAT przy użyciu programów komputerowych, będą zobowiązani do przesyłania informacji o niej w formie JPK za miesiące przypadające od 1 stycznia 2017 r.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie przepis, który obliguje do prowadzenia ewidencji VAT przy użyciu programów komputerowych. Od tej daty obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji obejmie więc wszystkich podatników VAT czynnych.

Ewidencje VAT w formie JPK u podmiotów publicznych

Wybrani duzi podatnicy korzystają z dłuższego terminu przesłania informacji o prowadzonej ewidencji VAT.

Podmioty z sektora finansów publicznych, a także niektóre inne wykonujące przede wszystkim zadania o charakterze publicznym, mogą informacje przypadające za miesiące od lipca do grudnia 2016 r. przekazać do 31 stycznia 2017 r. Dotyczy to m.in. organów władzy publicznej, sądów, jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek niepublicznych utworzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty, podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Pełny wykaz podmiotów objętych tym rozwiązaniem określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1337).

Obowiązek przesyłania informacji o ewidencji VAT wprowadzono jako jeden z instrumentów walki z nadużyciami w rozliczaniu podatku VAT. Ryzyko takich uchybień w sektorze publicznym jest znikome. Przesunięcie terminu przesłania informacji o ewidencji VAT da natomiast wspomnianym podmiotom czas na dostosowanie programów komputerowych do realizacji tego obowiązku.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60