ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016

Sposób przekazania ewidencji VAT w formie JPK

Nasza firma musi przesłać pierwszą informację o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK za lipiec 2016 r. W jaki sposób należy to zrobić?

Obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - bez wezwania organu podatkowego - wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Dotyczy wszystkich podatników (osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych) zobligowanych do prowadzenia takiej ewidencji i prowadzących ją przy użyciu programu komputerowego.

Informacje składa się Ministrowi Finansów za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Największe podmioty gospodarcze muszą przekazać pierwszą informację o ewidencji VAT w formie JPK za lipiec 2016 r. do 25 sierpnia 2016 r., mali i średni przedsiębiorcy - za styczeń 2017 r. do 27 lutego 2017 r., a mikroprzedsiębiorcy za styczeń 2018 r. - do 26 lutego 2018 r.

Informacje składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej. Szczegółowe reguły transferu plików określa rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 2016 r. poz. 932).

Informacje o ewidencji VAT w formie JPK przekazuje się za pośrednictwem specjalnego oprogramowania interfejsowego udostępnionego na stronie internetowej Ministra Finansów. Dane przesyłane w ten sposób muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). Proces przekazywania danych określa "Specyfikacja interfejsów usług JPK" dostępna na stronie internetowej www.mf.gov.pl, w dziale: Kontrola Skarbowa, sekcji: Działalność, zakładce: Jednolity Plik Kontrolny. Dostarczenie i termin przekazania pliku są potwierdzane tzw. urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60