ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016

Kara za niezłożenie w terminie ORD-U

Spółka z o.o. nie złożyła do końca marca 2016 r. informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) za 2015 r. Jaka w tej sytuacji grozi za to kara?

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do złożenia w urzędzie skarbowym, na formularzu ORD-U, informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu Prawa dewizowego. Stanowi o tym art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

ORD-U sporządza się za rok podatkowy i składa w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. Podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, informacje o umowach zawartych z nierezydentami w 2015 r. powinny były przekazać do 31 marca 2016 r.

Niezłożenie w terminie organowi podatkowemu wymaganej informacji podatkowej to czyn karany na podstawie art. 80 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Uchybienie to może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja zależy od okoliczności danej sprawy: stopnia szkodliwości społecznej czynu, sposobu jego popełnienia, pobudek działania sprawcy itp. Niezłożenie informacji podatkowej potraktowane jako przestępstwo skarbowe jest karane grzywną od 10 do 120 stawek dziennych. Karę za wykroczenie skarbowe orzeka sąd w postępowaniu sądowym albo - jeżeli są spełnione ustawowe warunki - uprawniony urzędnik w trybie mandatowym. Sąd wymierza grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Grzywna nałożona mandatem karnym nie może przekroczyć podwójnej wysokości wspomnianej płacy.

Odpowiedzialność karną skarbową za "firmowe" uchybienia ponosi ten, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi danego podmiotu, w szczególności finansowymi, na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania określonych obowiązków. Kara za niezłożenie ORD-U przez spółkę z o.o. grozi zasadniczo osobom sprawującym funkcje zarządcze, przede wszystkim prezesowi. Odpowiedzialność karną skarbową może jednak ponosić inna osoba, np. pracownik, jeżeli powierzono jej sporządzenie i złożenie informacji. To, czy ta osoba faktycznie dostanie grzywnę, zależy jednak od wielu czynników, m.in. treści umowy łączącej obie strony, zakresu i możliwości wypełnienia powierzonych obowiązków, okoliczności danej sprawy, winy.

Sprawca (w tym przypadku osoba traktowana jak sprawca) może uniknąć sankcji karnych skarbowych dzięki dokonaniu tzw. czynnego żalu. Polega to na złożeniu odpowiedniemu organowi (tutaj: urzędowi skarbowemu) zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (tutaj: o niezłożeniu w terminie ORD-U). Składa się je na piśmie lub przekazuje ustnie do protokołu.

"Czynny żal" będzie jednak bezskuteczny, jeżeli zostanie złożony w czasie, gdy urzędnicy mieli już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Tak samo zostanie potraktowane zawiadomienie dokonane po rozpoczęciu czynności służbowej, np. kontroli lub czynności sprawdzających, zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego - chyba że nie dostarczyła ona podstaw do wszczęcia w tej sprawie postępowania karnego skarbowego.

Grzywny w 2016 r. za niezłożenie ORD-U
Grzywna za przestępstwo skarbowe
grzywna minimalna 616,60 zł
grzywna maksymalna 2.959.680 zł
Grzywna za wykroczenie skarbowe
grzywna minimalna 185 zł
grzywna maksymalna 37.000 zł
mandat karny do 3.700 zł

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60