ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016

Kto i jak podpisuje PIT-11 za 2015 r.?

Prawdziwość danych zawartych w przekazywanej fiskusowi informacji o dochodach podatnika potwierdza swoim podpisem płatnik, osoba odpowiedzialna za pobór podatku lub pełnomocnik. PIT-11 składany w formie papierowej musi być opatrzony własnoręcznym podpisem uprawnionej osoby. Dokumenty przesyłane przez internet uwierzytelnia się bezpiecznym e-podpisem albo danymi autoryzującymi.

Obowiązek płatnika

Płatnik ma obowiązek po zakończeniu roku podatkowego wystawić dla każdego podatnika, któremu nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, imienną informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Sporządza ją na formularzu PIT-11.

Taki dokument trzeba przekazać właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu. PIT-11(23) za 2015 r. sporządzony w formie papierowej należy złożyć do 1 lutego 2016 r. Termin przekazania fiskusowi informacji przez internet upływa 29 lutego 2016 r.

Prawo wyboru między pisemną a elektroniczną formą tych dokumentów mają tylko płatnicy sporządzający we własnym imieniu PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 za 2015 r. dla nie więcej niż pięciu osób. Jeżeli informacje o dochodach podatników przekazuje za takiego płatnika przedsiębiorca zajmujący się usługowo prowadzeniem ksiąg podatkowych, muszą być one przesłane drogą internetową.

Papierowy PIT-11

PIT-11 w wersji papierowej podpisuje płatnik (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - reprezentant) albo osoba odpowiedzialna za wymiar płatniczy.

Zadaniem osoby zajmującej się wymiarem płatniczym jest obliczenie podatku, pobranie go od podatnika i wpłacenie we właściwym terminie organowi podatkowemu. Obowiązkowo wyznacza się ją w podmiotach działających w formie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zawiadomienie z danymi osoby odpowiedzialnej za wymiar płatniczy trzeba złożyć we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym. Zgłoszenia dokonuje się w terminie określonym do dokonania pierwszej wpłaty pobranego podatku. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wymiar płatniczy zawiadomienie składa się w ciągu 14 dni od dnia jej wyznaczenia.

PIT-11 może ponadto podpisać pełnomocnik płatnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji - w tym informacji podatkowych - przekazywanych w postaci papierowej trzeba sporządzić na druku oznaczonym symbolem UPL-1P. Wypełniony formularz składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dotyczy dana deklaracja. Przepisy obowiązujące od początku bieżącego roku przewidują możliwość przesłania tego pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Przekazuje się je w takim przypadku Ministrowi Finansów.

Podpis uprawnionej osoby musi być własnoręczny. Nie można stosować faksymile (pieczątki odtwarzającej odręczny podpis). Tylko własnoręczny podpis pozwala na identyfikację osoby, która go złożyła. Zawiera bowiem indywidualne cechy charakteru jej pisma: kształt liter, sposób ich łączenia, kąt nachylenia itp. Podpis powinien zawierać przynajmniej nazwisko, ale najlepiej, gdy składa się z imienia i nazwiska.

PIT-11 on-line

PIT-11 przekazywane drogą internetową przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podpisuje - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - osoba zgłoszona wcześniej na druku UPL-1. Wypełniony formularz składa się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej będzie przesyłane Ministrowi Finansów. Takich formalności trzeba dopełnić bez względu na to, kto został upoważniony do podpisywania e-deklaracji w imieniu danego podmiotu: reprezentant ustawowy, pracownik firmy, prokurent, doradca podatkowy itp.


Druki UPL-1P i UPL-1 są dostępne w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Płatnik będący osobą fizyczną może podpisać elektroniczne PIT-11 bezpiecznym e-podpisem albo danymi autoryzującymi. Uwierzytelnienie za pomocą danych autoryzujących polega na podaniu kilku indywidualnych informacji. Są to: identyfikator podatkowy płatnika, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu. Podaje się przychód z zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40, PIT-40A. Jeżeli żaden z tych dokumentów nie był składany za wymagany rok podatkowy, należy wpisać 0 (zero). PIT-11 za 2015 r. przysłany przez internet w 2016 r. autoryzuje się kwotą przychodu z jednego, dowolnie wybranego, zeznania lub rocznego obliczenia podatku za 2014 r. (albo 0).

Płatnik będący osobą fizyczną może ustanowić pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji, np. swojego pracownika. Pełnomocnik musi dysponować przypisanym sobie bezpiecznym e-podpisem i zostać zgłoszony na formularzu UPL-1. Druk ten, w okresie jego ważności, uprawnia zgłoszoną osobę do podpisywania w imieniu mocodawcy wszystkich e-dokumentów przesyłanych do dowolnego organu podatkowego. Upoważnienie może być udzielone na określony czas lub bezterminowo.

Sposoby przekazania PIT-11 przez internet

» przesłanie dokumentu bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego płatnika przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji dostarczonej przez producenta oprogramowania komputerowego
» wypełnienie interaktywnego formularza udostępnionego na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl - zakładka: e-Deklaracje - sekcja: Formularze), a następnie podpisanie go bezpiecznym e-podpisem albo danymi autoryzującymi i wysłanie
» wypełnienie dokumentu zbiorczego PIT-11Z, podpisanie bezpiecznym e-podpisem lub danymi autoryzującymi i przesłanie go do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60