ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015

Informacja VAT-27 w formie elektronicznej

Pracuję na stanowisku księgowej w spółce z o.o. Posiadam pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu spółki e-deklaracji (UPL-1). Do tej pory składałam przez internet deklaracje VAT-7. Czy na podstawie wspomnianego pełnomocnictwa mogę podpisywać również informacje VAT-27?

Informacja VAT-27 w formie elektronicznej
rys. Informacja VAT-27 w formie elektronicznej

TAK. VAT-27, czyli informację podsumowującą w obrocie krajowym, składają podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług objętych tzw. odwrotnym obciążeniem wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Taki obowiązek wprowadzono 1 lipca 2015 r.

Deklaracje podatkowe - termin ten obejmuje również zeznania, wykazy i informacje składane na podstawie przepisów prawa podatkowego przez podatników lub płatników - mogą być przekazywane fiskusowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Wynika tak z art. 3a § 1 Ordynacji podatkowej. Informacja VAT-27 może być przesłana do urzędu skarbowego przez internet (za pośrednictwem systemu e-Deklaracje).

Deklaracje podatkowe, które są składane drogą elektroniczną w imieniu spółki z o.o., podpisuje - bezpiecznym e-podpisem - uprawniona osoba. Może to być członek zarządu, pracownik firmy, doradca podatkowy itp. Uprawniona osoba musi legitymować się pełnomocnictwem złożonym w formie papierowej na druku UPL-1 w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. Pełnomocnictwo stanowi podstawę wprowadzenia danych zgłaszanej osoby do systemu e-Deklaracje.


Dowodem złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).


Pełnomocnictwo zgłoszone na formularzu UPL-1 uprawnia wskazanego w nim pełnomocnika do podpisywania wszystkich e-deklaracji wysyłanych do różnych organów podatkowych. Nie ma ustawowych ograniczeń co do zakresu tego upoważnienia ze względu na rodzaj podatku czy charakter deklaracji podatkowych przekazywanych drogą elektroniczną. Osoba posiadająca pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji składanych przez spółkę z o.o. może obsługiwać wszystkie przesyłane za pośrednictwem systemu e-Deklaracje dokumenty związane z wykonywaniem przez firmę obowiązków podatkowych. Nie ma przeciwwskazań do uwierzytelniania na jego podstawie VAT-27.

Należy jednak pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, osoba zgłoszona jako pełnomocnik musi posiadać ważny kwalifikowany certyfikat służący do weryfikacji jej e-podpisu. Taki certyfikat obowiązuje przez rok lub dwa lata. Po upływie okresu ważności można go odnowić. Po drugie, ważne musi być pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji. Upoważnienie może być udzielone na określony czas lub bezterminowo. Określa się to poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk w formularzu UPL-1. System e-Deklaracje nie przyjmie dokumentu opatrzonego niepoprawnym podpisem, autoryzowanego nieważnym certyfikatem czy podpisanego przez osobę nieposiadającą wiążącego pełnomocnictwa.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60