ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017

Rozliczenia po zmianie urzędu skarbowego

Spółka z o.o. przechodzi z dniem 1 stycznia 2018 r. do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego ze względu na osiągnięcie w 2016 r. przychodu netto przekraczającego równowartość w złotych 5 mln euro. W którym urzędzie skarbowym - obecnym czy wyspecjalizowanym - powinna złożyć deklarację VAT-7 za grudzień 2017 r. i zeznanie podatkowe CIT-8 za 2017 r.?

Spółka z o.o. rozlicza się z tytułu VAT i CIT w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo ze względu na adres jej siedziby. Podmioty o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym podlegają jednak pod tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Wyspecjalizowany urząd skarbowy obejmuje swoim zasięgiem zasadniczo podmioty z jednego województwa. Więcej placówek działa w województwie mazowieckim - 3, śląskim - 2 oraz wielkopolskim - 2.


Podatnik na piśmie zawiadamia dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przejściu do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.


Podatnik, który w danym roku podatkowym osiągnie przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro, przechodzi do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z początkiem drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego zamkniętego wspomnianym przychodem. Od 1 stycznia 2018 r. taka zmiana urzędu skarbowego obejmie podmioty, które uzyskały wymagany przychód na podstawie danych za 2016 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym - w oparciu o dane za ostatni rok podatkowy, który zakończył się w 2016 r.

Kwestię miejsca składania deklaracji i zeznań podatkowych po przejściu do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego reguluje art. 18a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Przepis ten stanowi, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tego zdarzenia.

Spółka z o.o., o której mowa w pytaniu, przechodzi do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z początkiem przyszłego roku. Rozliczenia składane od 1 stycznia 2018 r. za okresy upływające przed tą datą, w tym deklarację VAT-7 za grudzień 2017 r. (której termin złożenia upływa 25 stycznia 2018 r.) i zeznanie podatkowe CIT-8 za 2017 r. (składane do 3 kwietnia 2018 r.), należy przekazać do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60