ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Ustalenie właściwego urzędu skarbowego po zmianie miejsca zamieszkania płatnika

Do którego urzędu skarbowego należy wpłacać pobrane od wynagrodzeń pracowniczych zaliczki na podatek, jeżeli płatnik będący osobą fizyczną w trakcie miesiąca zmienił miejsce zamieszkania i przeprowadził się ze Szczecina do Poznania?

Zaliczki na podatek za miesiąc, w którym płatnik zmienił miejsce zamieszkania, należy przekazać do "starego" urzędu skarbowego (tu: do Szczecina).

Płatnik obowiązany jest dokonywać wpłat zaliczek na podatek pobranych od wynagrodzeń pracowników w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał te zaliczki. Płatnik będący osobą fizyczną wpłaty dokonuje na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika (art. 38 ust. 1 updof). Przepisy ustawy o PIT nie regulują kwestii właściwości urzędu skarbowego w razie zmiany miejsca zamieszkania przez takiego płatnika. W takiej sytuacji należy uwzględnić uregulowania wynikające z Ordynacji podatkowej. Z przepisów tej ustawy wynika, że jeżeli:

 • w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego (tu: miesiąca) nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego (art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej),
   
 • po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego (tu: miesiąca) nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z wyjątkiem przypadków, w których wszczęto postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową (art. 18a § 1 Ordynacji podatkowej).

Tym samym w sytuacji gdy płatnik będący osobą fizyczną zmienił miejsce zamieszkania np. 10 sierpnia 2017 r., to zaliczki pobrane:

 • w lipcu 2017 r. powinien przekazać do 21 sierpnia 2017 r. (20 sierpnia przypada w niedzielę) na rachunek "starego" urzędu skarbowego (tu: urzędu skarbowego w Szczecinie),
   
 • w sierpniu 2017 r. obowiązany jest wpłacić do 20 września 2017 r. na rachunek "starego" urzędu skarbowego (tu: urzędu skarbowego w Szczecinie),
   
 • we wrześniu 2017 r. powinien przekazać do 20 października 2017 r. na rachunek "nowego" urzędu skarbowego (tu: urzędu skarbowego w Poznaniu).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60