ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016

Urząd skarbowy właściwy w sprawie wymiaru podatku

Urząd skarbowy przeprowadził u mnie kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. Po jej zakończeniu zmieniłem adres zamieszkania. Skutkuje to zmianą właściwego dla mnie urzędu skarbowego. Czy w tej sytuacji może być prowadzone pokontrolne postępowanie podatkowe?

TAK. Przeprowadzka podatnika po zakończeniu kontroli podatkowej, skutkująca zmianą właściwego dla niego urzędu skarbowego, nie uniemożliwia podjęcia pokontrolnego postępowania podatkowego.

Kwestię, który urząd skarbowy ma w takiej sytuacji prowadzić postępowanie podatkowe, rozstrzyga art. 18b § 2 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że jeżeli zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu podatkowego nastąpiło po zakończeniu kontroli podatkowej, organem właściwym miejscowo w sprawie dotyczącej kontroli podatkowej pozostaje organ właściwy w dniu jej wszczęcia. Urząd skarbowy, który w omawianym przypadku przeprowadził u podatnika kontrolę dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r., jest więc uprawniony do wszczęcia w tym zakresie postępowania podatkowego.

Należy jednocześnie pamiętać o konieczności zgłaszania nowych danych adresowych. Obliguje do tego art. 291b Ordynacji podatkowej. Z przepisu tego wynika, że jeżeli w trakcie przeprowadzonej u podatnika kontroli ujawniono nieprawidłowości, ma on obowiązek zawiadomić organ podatkowy o każdej zmianie adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia. W przeciwnym razie postanowienie o wszczęciu pokontrolnego postępowania podatkowego uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60