ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016

Zwrot nadpłaty po zmianie urzędu skarbowego

Skorygowałem zeznanie podatkowe za 2014 r., w wyniku czego muszę zwrócić nadpłatę, którą otrzymałem na podstawie tego rozliczenia. Nie podlegam już jednak pod urząd skarbowy, w którym złożyłem zeznanie podatkowe za 2014 r. i który wypłacił mi nadpłatę. Na konto którego urzędu skarbowego mam wpłacić kwotę wynikającą z korekty: poprzedniego czy obecnego? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1012584)

Urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca zamieszkania podatnika (a jeżeli nie ma on takiego adresu - według miejsca pobytu). Przeprowadzka może skutkować zmianą urzędu skarbowego.

Kwestię, który urząd skarbowy powinien zająć się sprawami rozliczeń sprzed zmiany, rozstrzyga art. 18a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Z tego przepisu wynika, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych jest organ właściwy po zaistnieniu tego zdarzenia. Zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy zdarzenie powodujące zmianę organu podatkowego ma miejsce w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego. W takiej sytuacji organ właściwy w dniu wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego do określenia albo ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego pozostaje właściwy we wszystkich sprawach związanych z tą należnością. Podobnie jest w przypadku, gdy zdarzenie powodujące zmianę organu podatkowego nastąpiło po zakończeniu kontroli. Organem podatkowym właściwym w sprawie dotyczącej kontroli pozostaje organ właściwy w dniu jej wszczęcia.

W omawianej sytuacji uczestnik forum musi zwrócić nadpłatę otrzymaną na podstawie zeznania podatkowego za 2014 r. Zwrot wynika z korekty rozliczenia. Nie rozlicza się on już jednak w urzędzie skarbowym, w którym złożył zeznanie podatkowe za 2014 r. i który wypłacił mu nadpłatę. Zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego nastąpiła po zakończeniu roku podatkowego objętego korektą. Zakładając, że rozliczenie podatku dochodowego za 2014 r. nie jest przedmiotem kontroli lub postępowania podatkowego (nie ma o tym mowy w pytaniu), sprawy z nim związane uczestnik forum załatwia w obecnym urzędzie skarbowym, tj. składa zeznanie korygujące i wpłaca nienależnie otrzymaną nadpłatę podatku.


Kalkulator odsetkowy jest dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, którą urząd skarbowy zwrócił podatnikowi nienależnie, traktuje się jako zaległość podatkową. Stanowi tak art. 52 § 2 Ordynacji podatkowej. Podatnik oddaje nienależną nadpłatę wraz z odsetkami za zwłokę. Nalicza się je za okres: od dnia, w którym urząd skarbowy zwrócił nadpłatę wykazaną w pierwotnym zeznaniu podatkowym (patrz tabela), do dnia wpłaty równowartości nienależnie otrzymanej kwoty (włącznie z tym dniem). Nie wpłaca się odsetek podatkowych, jeżeli ich kwota nie przekracza 8,70 zł.

Termin zwrotu nadpłaty przez organ podatkowy
Forma zwrotu nadpłaty Dzień zwrotu nadpłaty
przelew na konto podatnika dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu
przekaz pocztowy dzień nadania przekazu pocztowego
wypłata gotówki w kasie organu podatkowego lub podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową dzień wypłaty nadpłaty w kasie lub postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60