ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015

Niepodpisane odwołanie od decyzji podatkowej

Urząd skarbowy wydał decyzję w sprawie przeniesienia na mnie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki jawnej, której byłem wspólnikiem. Odwołanie od tego rozstrzygnięcia złożyłem bez podpisu. Jak mogę naprawić to niedopatrzenie?

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można odwołać się do dyrektora izby skarbowej.

Odwołanie musi spełniać określone kryteria formalne. Powinny znaleźć się w nim takie elementy, jak: zarzuty przeciwko kwestionowanej decyzji, określenie istoty i zakresu żądania, wskazanie dowodów uzasadniających żądanie, dane odwołującego się, podpis. Odwołanie podpisuje uprawniona osoba - podatnik, reprezentant ustawowy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełnomocnik.

Uchybienie formalne polegające na braku podpisu podlega wyeliminowaniu w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej. Przewiduje on, że organ podatkowy wzywa wnoszącego odwołanie do usunięcia uchybienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Brak można usunąć na dwa sposoby. Pierwsza opcja to podpisanie w siedzibie organu podatkowego przez uprawnioną osobę wniesionego odwołania, a druga - dostarczenie podania opatrzonego podpisem.

W drodze wyjątku tego trybu nie stosuje się, gdy podanie nie zawiera adresu. Takie pismo od razu - bez wysyłania wezwania - jest pozostawiane bez rozpatrzenia. Stanowi o tym art. 169 § 1a Ordynacji podatkowej.


Druk odwołania od decyzji podatkowej jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60