ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015

Przeglądanie akt sprawy podatkowej

Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące wymiaru VAT. Chciałbym się dowiedzieć, kto i jakie czynności podejmował do tej pory w tej sprawie. Co mogę zrobić, aby zdobyć takie informacje?

Sposobem, aby podatnik będący stroną postępowania podatkowego zapoznał się z przebiegiem swojej sprawy, jest przeanalizowanie akt. Podatnik ma prawo w siedzibie organu podatkowego przeglądać akta sprawy, a także sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy. Może również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii oraz wydania uwierzytelnionych odpisów. Nie są jednak udostępniane dokumenty zawierające informacje niejawne oraz wyłączone z akt sprawy przez organ podatkowy ze względu na interes publiczny. Wynika to z art. 178 i 179 Ordynacji podatkowej.

Szczególnym źródłem informacji o przebiegu postępowania podatkowego jest metryka sprawy. Nie prowadzi się jej jedynie w sprawach nieskomplikowanych lub o powtarzalnym charakterze. Wyjątki te zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 245). Metryka to rodzaj ewidencji, w której odnotowuje się wszystkie osoby uczestniczące w podejmowanych działaniach oraz wykonywane przez nie czynności. Zawiera jednocześnie odesłanie do dokumentów określających daną czynność. Można dowiedzieć się, z niej kto przygotował projekt rozstrzygnięcia, opiniował jego zapisy, podpisał decyzję itp.

Metryka sprawy musi być na bieżąco aktualizowana. Wypełnia się ją odręcznie albo przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego. W tym drugim przypadku w aktach sprawy zamieszcza się informację o sposobie prowadzenia metryki, a metrykę drukuje się w razie potrzeby w trakcie postępowania podatkowego (w tym na żądanie podatnika) lub po podjęciu ostatniej czynności. Wydruk zamieszcza się w aktach sprawy.

Elementy metryki sprawy podatkowej

» data podjętej czynności
» imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby podejmującej czynność
» określenie rodzaju podjętej czynności
» informacja o rodzaju, dacie wydania i identyfikatorze dokumentu określającego daną czynność (jeżeli czynność nie wymaga sporządzenia dokumentu, to należy zawrzeć odwołanie do dokumentu uprzednio sporządzonego)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60