ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015

Stanowisko podatnika w sprawie materiału dowodowego

Otrzymałem z urzędu skarbowego, który prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące wymiaru podatku dochodowego, zawiadomienie o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się na temat zgromadzonego materiału dowodowego. Czy muszę złożyć w tej sprawie jakieś oświadczenie?

NIE. Urzędnicy prowadzący postępowanie podatkowe mają obowiązek zebrać przy pomocy wszystkich dostępnych środków i źródeł kompletny materiał dowodowy, aby prawidłowo ustalić stan faktyczny oraz wydać rozstrzygnięcie. Dowodem może być wszystko, co przyczynia się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, np. księgi podatkowe, zeznania świadków, informacje uzyskane w wyniku oględzin, materiały zgromadzone w trakcie kontroli.

W większości spraw organ podatkowy musi przed wydaniem decyzji wyznaczyć podatnikowi 7-dniowy termin do wypowiedzenia się na temat zgromadzonego materiału dowodowego (wyjątki w ramce). Stanowi tak art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej. Podatnikowi przysługuje więc "ostatnie słowo". Należy to rozumieć nie tylko jako prawo do wypowiedzenia się na temat materiału dowodowego, ale także jako możliwość zajęcia stanowiska w postępowaniu dowodowym i obrony swoich racji w ostatniej fazie sprawy, tuż przed wydaniem rozstrzygnięcia (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Po 690/14).

Podatnik nie musi zabierać głosu w sprawie materiału dowodowego, np. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Rezygnacja z tego uprawnienia nie blokuje wydania decyzji.

Termin do wypowiedzenia się na temat materiału dowodowego nie musi być wyznaczony w sprawach:

» wszczętych na wniosek podatnika, jeżeli w wyniku postępowania podatkowego ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca jego wniosek,
» zabezpieczenia i zastawu skarbowego,
» ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami są ustalane corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego dokonano wymiaru zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie,
» umorzenia zaległości podatkowych z urzędu,
» nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
» podatku od spadków i darowizn, jeżeli decyzja ma zostać wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w zeznaniu złożonym przez podatnika.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60