ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015

Zmiana adresu w trakcie postępowania podatkowego

W trakcie postępowania podatkowego prowadzonego przez urząd skarbowy wobec mnie w sprawie wymiaru podatku VAT zmieniłem adres zamieszkania, na który przychodziła korespondencja. Nowy adres zgłosiłem w CEIDG. Czy o zmianie muszę również powiadomić urząd skarbowy?

TAK. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek informować urząd skarbowy o zmianie swoich danych adresowych: adresu zamieszkania oraz głównego i dodatkowych miejsc wykonywania działalności. Stanowi tak art. 9 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 i 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.).

Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG zgłaszają zmiany we wspomnianym zakresie za pośrednictwem CEIDG. Składają wniosek CEIDG-1 jako zgłoszenie aktualizacyjne (dołączając w razie potrzeby odpowiednie załączniki). Mają na to 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. CEIDG przesyła dane do urzędu skarbowego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Dokonanie aktualizacji danych ewidencyjnych w CEIDG nie stanowi jednak realizacji obowiązku poinformowania organu podatkowego o zmianie adresu na potrzeby postępowania podatkowego. Taki obowiązek wynika z art. 146 § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że w trakcie postępowania podatkowego podatnik jest zobligowany zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu - w tym elektronicznego, jeżeli wniósł o zastosowanie takiego sposobu doręczania pism albo wyraził na to zgodę.

Zmianę adresu trzeba zgłosić w ramach i na potrzeby danej sprawy. Nie powinno być jednocześnie wątpliwości, w związku z jakim postępowaniem podatkowym przekazuje się informację o nowym adresie (najlepiej wskazać w zawiadomieniu sygnaturę sprawy). NSA w postanowieniu z dnia 21 lipca 2014 r., sygn. akt II FZ 793/14, podkreślił, że urzędnicy prowadzący postępowanie podatkowe nie są zobligowani sprawdzać w CEIDG, mimo że mają dostęp do gromadzonych tam danych, czy adres podatnika jest aktualny, czy nie. Oznaczałoby to nieuzasadnione przerzucenie na nich obowiązku ciążącego na stronie.

Jeżeli podatnik nie dopełni opisanych formalności, tzn. nie zgłosi nowego adresu, pisma będą kierowane na jego dotychczasowy adres i traktowane jako doręczone. Doręczenie pisma wywołuje określone skutki prawne, np. biegnie termin do wniesienia zażalenia na postanowienie lub złożenia odwołania od decyzji.

Przykład zawiadomienia o zmianie adresu
Jakub Winnicki 
ul. Polna 5
66-300 Międzyrzecz
NIP: 5961212121
Międzyrzecz, 2.02.2015 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Międzyrzeczu
Nr sprawy: US/33/VAT/45/2014

Zawiadomienie o zmianie adresu

Na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) informuję, że z dniem 28 stycznia 2015 r. zmieniłem adres zamieszkania. Dotychczasowy adres zamieszkania to: ul. Dworcowa 18 w Międzyrzeczu, a obecny adres zamieszkania to: ul. Polna 5 w Międzyrzeczu. Proszę w związku z tym o przesyłanie korespondencji na nowy adres.

Jakub Winnicki

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60