ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Odwołanie od decyzji podatkowej

Podatnik, który nie zgadza się z decyzją urzędu skarbowego, ma 2 tygodnie na odwołanie się od niej do dyrektora izby administracji skarbowej. Odwołanie powinno zawierać zarzuty i żądania poparte dowodami. Można je wnieść pisemnie, ustnie do protokołu albo przez internet.

Treść i forma

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można odwołać się do dyrektora izby administracji skarbowej.


Druk odwołania od decyzji podatkowej dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Odwołanie musi spełniać określone wymogi formalne. Obowiązkowe jego elementy to: oznaczenie organu odwoławczego, dane podatnika (w tym adres), zarzuty przeciwko kwestionowanej decyzji, określenie istoty i zakresu żądania, wskazanie dowodów uzasadniających żądanie, podpis. Urzędowi skarbowemu można zarzucić w odwołaniu uchybienia w zakresie zarówno prawa materialnego, jak i procesowego, np.: dokonanie błędnej wykładni prawa, naruszenie obowiązku zebrania kompletnego materiału dowodowego, wadliwą ocenę poszczególnych dowodów. Dowody podane na poparcie zarzutów i żądań nie muszą być nowe - można powołać się na dowody z postępowania przed urzędem skarbowym.

Odwołanie składa się za pośrednictwem urzędu skarbowego. Można je wnieść na piśmie (w tym faksem), ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub Portal Podatkowy. Kontem na Portalu Podatkowym można jednak posłużyć się wyłącznie do załatwiania spraw związanych ze: zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn. Odwołanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu musi być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika organu podatkowego, który go sporządził. Jeżeli osoba wnosząca odwołanie nie może lub nie umie złożyć podpisu, odwołanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. Odwołanie przekazywane w formie dokumentu elektronicznego należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.

Tylko dwa tygodnie

Odwołanie trzeba złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Termin ten zaczyna biec dnia następującego po dniu doręczenia decyzji. Upływa ostatniego z wyznaczonej liczby dni o północy. W wyliczeniach uwzględnia się dni robocze i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień tak ustalonego terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Odwołanie można w takim przypadku złożyć jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej.

Doręczenia nie należy rozumieć wyłącznie jako odebrania pisma osobiście przez adresata, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - przez osobę upoważnioną do przyjmowania korespondencji albo prokurenta. Przesyłka dla osoby fizycznej nieobecnej w mieszkaniu może być zostawiona pełnoletniemu domownikowi, a gdyby go nie było lub odmówił przyjęcia pisma - sąsiadowi, zarządcy domu albo dozorcy. W razie niemożności doręczenia pisma w lokalu siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pismo może odebrać za pokwitowaniem zarządca budynku lub dozorca. Dniem doręczenia decyzji jest w tych przypadkach data przekazania przez doręczyciela pisma osobie trzeciej (data znajdująca się na potwierdzeniu odbioru), a nie data oddania go adresatowi. Przesyłka, której nie udało się doręczyć adresatowi bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej, trafia na 14 dni do placówki pocztowej - jeżeli próbował dostarczyć ją listonosz, albo do urzędu miasta (gminy) - gdy doręczycielem był pracownik organu podatkowego lub inna upoważniona osoba. Decyzja niepodjęta w tym terminie jest uważana za doręczoną z upływem ostatniego dnia okresu przechowywania.

Wstrzymana wpłata

Podatnik, odwołując się od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, może wstrzymać się z jego uiszczeniem do czasu rozpatrzenia odwołania.

Urzędnicy nie mają prawa podjąć żadnych działań zmierzających do uzyskania podatku objętego nieostateczną decyzją - w tym wszcząć postępowania egzekucyjnego. Podatnikowi nie wolno jednak zrobić nic, co w przyszłości utrudniłoby lub uniemożliwiło ściągnięcie podatku. Nie może usunąć, ukryć, zbyć, darować, zniszczyć, rzeczywiście lub pozornie obciążyć albo uszkodzić składników swojego majątku, jeżeli miałoby to na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynikającego z decyzji.

Podatnik może zostać zobligowany do zapłaty spornej kwoty - przed zakończeniem postępowania odwoławczego - jeżeli decyzja zostanie opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Takie rozwiązanie stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie podatkowe wynikające z nieostatecznego rozstrzygnięcia nie zostanie w przyszłości wykonane z powodu sytuacji finansowej podatnika czy upływu terminu przedawnienia.

Organ odwoławczy może:

- utrzymać w mocy decyzję organu pierwszej instancji,
- uchylić zakwestionowaną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy lub uchylając decyzję - umorzyć postępowanie w sprawie,
- uchylić decyzję w całości i przekazać sprawę do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
- umorzyć postępowanie odwoławcze,
- uchylić decyzję w całości i przekazać sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.