ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014

Termin załatwienia sprawy przez urząd skarbowy

Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe mające na celu wymiar podatku dochodowego. Sprawa trwa już ponad 3 miesiące. Jak długo może być prowadzone postępowanie podatkowe?

Urząd skarbowy obowiązują terminy wskazane w art. 139 § 1-2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Niezwłocznie powinien załatwiać sprawy niebudzące wątpliwości. Są to przypadki, których rozstrzygnięcie opiera się na materiałach przedstawionych przez podatnika wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania podatkowego lub na faktach powszechnie znanych i dowodach dostępnych organowi podatkowemu z urzędu. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego powinny zakończyć się w zasadzie w ciągu miesiąca. W przypadkach szczególnie skomplikowanych postępowanie podatkowe może trwać do 2 miesięcy.

Należy jednak zaznaczyć, że urzędnikom nie wolno prowadzić postępowania podatkowego mającego na celu określenie wysokości zobowiązania podatkowego po upływie terminu przedawnienia podatku. Wynosi on zasadniczo 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypadał termin płatności podatku. Postępowanie podlega umorzeniu, jeżeli w jego trakcie zobowiązanie podatkowe przedawniło się.

Urzędnicy mają obowiązek powiadomić podatnika o każdym przypadku opóźnienia - także gdy nie ponoszą za nie winy. Muszą podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Sposobem dyscyplinowania opieszałych urzędników jest ponaglenie. Przysługuje ono w przypadku nierozpoznania sprawy w terminie właściwym lub nowo wyznaczonym. Ponaglenie na urząd skarbowy rozpatruje dyrektor izby skarbowej. Jeżeli nie wpłynie ono na zmianę postawy urzędników, można wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego.

Okresy niewliczane do terminu załatwienia sprawy

  • okresy zawieszenia postępowania
     
  • terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności
     
  • okresy opóźnień spowodowanych z winy podatnika lub z przyczyn niezależnych od organu podatkowego

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60