ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014

Wniosek o wydanie kopii dokumentów podatkowych

Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe dotyczące określenia wysokości VAT. Zeznania w tej sprawie złożył jeden z moich byłych pracowników. Czy mogę wystąpić o wydanie kopii protokołu przesłuchania?

Wniosek o wydanie kopii dokumentów podatkowych
rys. Wniosek o wydanie kopii dokumentów podatkowych

TAK. Podatnik, będąc stroną postępowania podatkowego, ma prawo wglądu w akta sprawy. Dozwolone jest przy tym utrwalanie na własny użytek potrzebnych informacji. Podatnik ma prawo samodzielnie, podczas przeglądania akt sprawy w siedzibie organu podatkowego, sporządzić notatki, kopie lub odpisy. Może również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii oraz wydania uwierzytelnionych odpisów. Przewiduje to art. 178 § 1-3 Ordynacji podatkowej.

Nie ma więc przeszkód, aby złożyć wniosek o wydanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, np. protokołu przesłuchania świadka. Za sporządzenie kopii trzeba zapłacić.

Koszt wydania kserokopii niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem sprowadza się w zasadzie do uiszczenia opłaty za sporządzenie odbitek. Organy podatkowe ustalają tę opłatę indywidualnie. Cena kopii jednej strony dokumentu waha się średnio od 0,10 zł do 1 zł. Należą kwotę uiszcza się przelewem lub w punkcie kasowym na rachunek organu podatkowego.

Koszt wydania odpisu dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem obejmuje natomiast opłatę za sporządzenie kopii oraz opłatę skarbową. Zasady odpłatności przygotowania odbitek są takie same jak w przypadku ubiegania się o wydanie nieuwierzytelnionych kopii. Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności z oryginałem duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. Wymaganą kwotę wpłaca się w kasie lub na rachunek urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę organu podatkowego. W wielu miejscowościach istnieje również możliwość uregulowania jej u inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską. Często są to placówki pocztowe, urzędy skarbowe, starostwa powiatowe itp.

Nie wszystkie materiały znajdujące się w aktach sprawy są podatnikowi udostępniane. Nie ma on wglądu do dwóch kategorii dokumentów: zawierających informacje niejawne oraz wyłączonych z akt sprawy przez organ podatkowy ze względu na interes publiczny.

Przykład wniosku o wydanie odpisów dokumentów
Lublin, 14.11.2014 r.
Artur Łuczkowski
ul. Lipowa 14
20-027 Lublin
NIP: 9460101010
Naczelnik
Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Lublinie

Wniosek o wydanie uwierzytelnionego odpisu

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) wnoszę o wydanie z akt sprawy nr L-VAT/14-II/452/14, czyli postępowania podatkowego prowadzonego wobec mnie w celu określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2013 r., uwierzytelnionej kopii protokołu z 8 listopada 2014 r. sporządzonego z przesłuchania świadka Jacka Winnickiego, zam. w Lublinie przy ul. Ogrodowej 11/2.

Artur Łuczkowski

W załączeniu:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60