ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014

Stawiennictwo strony postępowania na wezwanie organu podatkowego a koszty podróży

Zagadnienie dotyczące kosztów postępowania przed organami podatkowymi zostało uregulowane w przepisach Ordynacji podatkowej. Z art. 264 Ordynacji podatkowej wynika, że jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, wspomniane koszty ponosi Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina.

Do kosztów postępowania zalicza się m.in. koszty podróży związane z osobistym stawiennictwem strony, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została błędnie wezwana do stawienia się. W takich przypadkach należności przysługujące stronie w związku z jej udziałem w postępowaniu przed organem podatkowym ustala się zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025) - w wysokości przewidzianej dla świadków.

Stronie postępowania podatkowego przysługuje zatem zwrot kosztów podróży z miejsca jej zamieszkania do miejsca wykonywania czynności na wezwanie organu podatkowego - w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu. Górną granicę należności stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Żądanie zwrotu kosztów podróży nie jest jednak zasadne, w przypadku gdy w celu stawienia się na wezwanie organu podatkowego strona wykorzystuje samochód stanowiący środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej. Takie stanowisko organów podatkowych potwierdził WSA w Poznaniu w wyroku z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Po 1004/13. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wyjaśnił, że: "(…) koszty związane z podróżą samochodem stanowiącym środek trwały, wykorzystywanym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z obowiązkami wynikającymi z czynności prowadzonych przez upoważnione organy stanowią koszty uzyskania przychodu, są to bowiem koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Skarżący nie może więc skorzystać z prawa do zwrotu kosztów podróży, skoro ich faktycznie nie poniósł".

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60