ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Czas trwania pokontrolnego postępowania podatkowego

Urząd skarbowy przeprowadził w naszej firmie kontrolę podatkową w zakresie VAT. Nie zgodziliśmy się ze wszystkimi ustaleniami kontroli, więc zostało wszczęte postępowanie podatkowe. Jak długo może być ono prowadzone? Sprawa trwa już ponad rok.

Kontrola i postępowanie podatkowe to dwie różne procedury. Czas ich trwania liczy się oddzielnie.

Postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, jest podejmowane wtedy, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, a uchybienia te nie zostaną w całości usunięte poprzez złożenie deklaracji lub korekt deklaracji. Urząd skarbowy ma na rozpoczęcie pokontrolnego postępowania podatkowego 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Stanowi o tym art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej. Czas trwania postępowania podatkowego, także wszczętego w związku z wcześniejszą kontrolą, nie powinien przekroczyć miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych - 2 miesięcy (z zastrzeżeniem terminów wskazanych w ramce). Wynika tak z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej.

Niedotrzymanie terminu załatwienia sprawy nie pozbawia urzędu skarbowego kompetencji do prowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji. Organ podatkowy ma jedynie obowiązek powiadomić podatnika o każdym przypadku opóźnienia - także gdy nastąpiło ono z przyczyn od niego niezależnych. Musi podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Podatnik, który ma zastrzeżenia do czasu trwania postępowania podatkowego prowadzonego przez urząd skarbowy, może wnieść ponaglenie do dyrektora izby administracji skarbowej. Ponaglenie przysługuje w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie właściwym lub nowym (wyznaczanym w razie opóźnień). Podatnik ma również prawo wnieść do sądu administracyjnego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie sprawy. Skargę można jednak złożyć dopiero po skorzystaniu z trybu ponagleniowego.

Terminy niewliczane do terminu załatwienia sprawy

» okresy zawieszenia postępowania
» terminy przewidziane w przepisach podatkowych dla dokonania określonych czynności
» okresy opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu podatkowego

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60