ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017

Termin wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego

Urząd skarbowy przeprowadził u mnie kontrolę podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. Protokół kontroli otrzymałem ponad 4 miesiące temu. Czy w związku z tą kontrolą może być jeszcze wszczęte postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe może być wszczęte w ciągu pół roku od zakończenia kontroli, jeżeli w tym czasie podatnik nie usunie wszystkich błędów ujawnionych przez kontrolujących w rozliczeniach za sprawdzany okres.

Postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, jest podejmowane wtedy, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości co do wywiązywania się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, a uchybienia te nie zostaną w całości usunięte poprzez złożenie deklaracji lub dokonanie korekt deklaracji. Na jego wszczęcie urząd skarbowy ma zasadniczo 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Stanowi tak art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej. Termin przystąpienia do pokontrolnego postępowania podatkowego ma charakter przedawniający. Oznacza to, że po jego upływie niedozwolone jest wszczęcie postępowania podatkowego, nawet jeżeli podatnik nie usunął wszystkich uchybień stwierdzonych w toku kontroli podatkowej.

Ramy czasowe, w obrębie których urząd skarbowy może zainicjować pokontrolne postępowanie podatkowe, wyznaczają daty doręczenia: protokołu kontroli i postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego. Kontrola podatkowa kończy się bowiem w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu. Datą rozpoczęcia postępowania podatkowego z urzędu jest natomiast dzień doręczenia podatnikowi postanowienia o jego wszczęciu. Termin określony w miesiącach mija z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Postępowanie podatkowe może być wszczęte po upływie pół roku od zakończenia kontroli tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli podatkowej. Po drugie wtedy, gdy urząd skarbowy otrzyma od organów podatkowych lub innych organów informacje uzasadniające przeprowadzenie postępowania podatkowego. Za taką informację uznaje się wiadomość, która może mieć wpływ na wymiar podatku, a nie była znana w czasie kontroli.

Przykład

Podatnik miał kontrolę podatkową z urzędu skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. Protokół kontroli został mu doręczony 14 marca 2017 r. Kontrola podatkowa wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu podatku dochodowego, ale podatnik ich nie usunął. Termin wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego - 6 miesięcy od zakończenia kontroli (doręczenia protokołu) - upływa 14 września 2017 r.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60