ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Wycofanie odwołania wniesionego od decyzji podatkowej

Odwołałem się od decyzji urzędu skarbowego określającej wysokość podatku VAT. Odwołanie złożyłem ponad miesiąc temu i zostało już ono przekazane do izby administracji skarbowej. Czy mimo to mogę je wycofać?

TAK. Decyzja wydana przez naczelnika urzędu skarbowego podlega kontroli instancyjnej. Przysługuje od niej odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej.

Podatnik ma prawo cofnąć wniesione odwołanie. Stanowi tak art. 232 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Odwołanie można cofnąć przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Podatnik ma więc prawo w opisywanym przypadku cofnąć odwołanie od decyzji urzędu skarbowego określającej wysokość VAT, jeżeli nie zakończyło się jeszcze postępowanie odwoławcze (dyrektor izby administracji skarbowej nie wydał decyzji).

Skuteczność cofnięcia odwołania jest jednak wyłączona w przypadku istnienia ryzyka utrzymania w obrocie prawnym wadliwego rozstrzygnięcia. Organ odwoławczy odmówi uwzględnienia cofnięcia odwołania, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę. Wynika to z art. 232 § 2 Ordynacji podatkowej. Organ odwoławczy nie przeprowadza jednak w ramach kontroli dopuszczalności cofnięcia odwołania pełnej analizy sprawy - wszystkich jej aspektów. Bada jedynie istnienie ryzyka pozostawienia w obrocie decyzji dotkniętej wadą kwalifikowaną (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2110/15). Przesłanką odmowy uwzględnienia cofnięcia odwołania może być stwierdzenie uchybień w zakresie ustalenia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, czyli zebranie niepełnego lub wadliwego materiału dowodowego (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 13 października 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 736/16).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60