ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017

Adres elektroniczny pełnomocnika w PPO-1

Księgowej zatrudnionej w mojej firmie chciałbym udzielić pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania mnie w czasie czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych. Czy w PPO-1 trzeba podać jej adres elektroniczny?

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Stanowi tak art. 138d § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Zastępstwo pełnomocnika jest wykluczone tylko w przypadku czynności wymagających osobistego udziału mocodawcy.

Pełnomocnictwo ogólne składa się w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru PPO-1, za pośrednictwem Portalu Podatkowego (po założeniu indywidualnego konta). Wersję papierową można przedłożyć tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przekazanie zgłoszenia przez internet.

Pełnomocnictwo ogólne zawiera w części przeznaczonej na podanie danych pełnomocnika pozycje: "adres elektroniczny" oraz "adres elektroniczny na Portalu Podatkowym". Nie należy ich utożsamiać z e-mailem. Adres elektroniczny to adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, np. ePUAP. Adres skrytki na platformie ePUAP ma format: "/nazwa użytkownika/skrytka", np. "/kowalski007/skrytka" to adres dla użytkownika "kowalski007". Adres elektroniczny na portalu to adres konta na Portalu Podatkowym służącym do kontaktu organów podatkowych z podatnikiem w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ma on format: "identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)/login konta podatnika na Portalu Podatkowym/", np. "9717418521/podatnik01/" to adres elektroniczny dla loginu do konta "podatnik01" i identyfikatora podatkowego NIP "9717418521". Z wykorzystaniem konta na Portalu Podatkowym można jednak obecnie załatwiać sprawy związane tylko z trzema daninami: podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od spadków i darowizn oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Precyzuje to rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2287 ze zm.).

Podanie adresu elektronicznego jest wymagane, gdy pełnomocnikiem podatnika jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. Wynika to z faktu, że pisma doręcza się im zasadniczo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ewentualnie w siedzibie organu podatkowego). Dostarczenie korespondencji na tradycyjny adres pocztowy jest dopuszczalne w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi podatkowemu przesłanie jej przez internet. Stanowi tak art. 144 § 3 i 5 Ordynacji podatkowej. Adres elektroniczny muszą podać również pełnomocnicy mający miejsce zamieszkania za granicą, jeżeli nie wskazują adresu do doręczeń na terytorium Polski. Wynika to z art. 145 § 2a Ordynacji podatkowej. W pozostałych przypadkach wskazanie adresu elektronicznego pełnomocnika nie jest obowiązkowe.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60